Olika villkor för att leda med bra etik

23 augusti 2016 Lästid: 5 min
Porträtt av Maria Wolmesjö i parkmiljö.
Maria Wolmesjö har varit med och tagit fram en utbildning om värdebaserat ledarskap för äldreomsorgens chefer. Alla chefer i äldreomsorgen borde ha rätt till en sådan utbildning, tycker hon.

Foto: Rebecca Lindholm/Högskolan i Borås

Etik och värdegrunder är viktiga delar av ett ledarskap i äldreomsorgen. Men alla har inte samma förutsättningar att arbeta med dessa frågor. Det visar en studie från Högskolan i Borås.

– Det finns väldigt lite fakta om den här gruppens möjligheter att leda värdebaserat. Vi vill lyfta fram och synliggöra de här cheferna.

Det säger Maria Wolmesjö, forskare och lektor på Högskolan i Borås. Hon har varit redaktör för en rapport om studien tillsammans med Lotta Dellve, professor i vårdvetenskap.

Värdebaserat ledarskap handlar om förutsättningarna för att leda en verksamhet i enlighet med både sina egna professionella och verksamhetens etiska värden, förklarar Maria Wolmesjö.

– För den som jobbar med människor inom omsorgen är det en viktig fråga, och ledaren kan ha stora möjligheter att påverka dem, under rätt förutsättningar. Varför är jag här som chef, som vårdbiträde eller undersköterska? Vilka värden är viktiga för mig och för organisationen i relation till det uppdrag och de resurser jag har?

En närvarande chef är en av förutsättningarna för att kunna skapa en levande värdegrund och vardagliga samtal om de etiska värderingar som verksamheten står för, menar hon.

– Tidigare fanns chefen oftare på plats och kunde höra och se vad som hände. Han eller hon kunde prata om bemötande och om vilka begrepp som används när vård- och omsorgspersonal pratar om brukare eller anhöriga.

– Att det inte alltid fungerar så idag kan ha att göra med att grupperna ofta är större. Men det kan också ha med utbildningsbakgrund att göra. Vi ser ett behov och ett intresse i verksamheten av att diskutera de här frågorna, säger hon.

Ny nationell värdegrund

Det har börjat pratas mer om etik och värdegrunder i äldreomsorgen. År 2011 skrevs en ny nationell värdegrund in i socialtjänstlagen. Högskolan i Borås fick då i uppdrag att genomföra en nationell ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer, med fokus på värdegrundsarbete. Omkring 500 chefer gick utbildningen under åren 2013 till 2015, och lika många till gick en liknande utbildning på Ersta Sköndals högskola i Stockholm och Umeå universitet.

Maria Wolmesjö var med och tog fram utbildningen i Borås, tillsammans med flera kollegor.

De beslöt att genomföra en studie med deltagarna parallellt med utbildningen, om just de frågor om etiska värden, dilemman och förutsättningarna för att skapa en värdegrund, som utbildningen handlade om. Lotta Dellve ledde studien.

– Vi såg att vi hade en stor grupp människor som tillsammans hade en enorm kompetens, och vi ville ta vara på den kompetensen, säger Maria Wolmesjö.

85 procent av kursdeltagarna tackade ja till att delta i studien.

– Vi har varit noga med att säga att det är frivilligt att delta. Studien har legat utanför utbildningen och att delta har inte värderats i förhållande till utbildningen på något sätt.

Respekt för individen viktigt

Studien visar att det finns en medvetenhet om dessa frågor bland äldreomsorgens chefer. Enkäten visade bland annat att
Cheferna värderade följande etiska värden högst: att inte skada, respekt för individen, rätten till att hålla brukarens personliga förhållanden sekretessbelagda.

De flesta chefer var nöjda med hur de kunde fullfölja sitt ansvar att utveckla verksamheten vad gäller bland annat värdegrunden. De flesta skattade också att de arbetar med dessa frågor i mycket hög grad.

Antal medarbetare, och den egna utbildningsbakgrunden, hade stor betydelse för deras möjlighet att fullgöra sitt uppdrag.

Värdedilemman var vanligt, men stödresurser i personalfrågor, budget och annan administration minskade upplevelsen av sådana dilemman. Många saknade ett sådant stöd från arbetsgivaren. Chefer i privat verksamhet hade ett tydligare organisatoriskt stöd.

– Sammanfattningsvis kan vi säga att de här cheferna ofta är ganska ensamma. Villkoren ser väldigt olika ut för dem på skilda ställen, och mellan offentlig och privat verksamhet, säger Maria Wolmesjö.

Olika utbildningsbakgrund

Något som överraskade forskarna var att utbildningsbakgrunden var så olika för den här gruppen.

– Det finns ingen gemensam utbildningsbakgrund för att vara chef i äldreomsorgen, och det finns inget formellt krav på någon särskild utbildning. Tidigare fanns en social omsorgsutbildning och innan dess en ålderdomshemsföreståndarutbildning, säger Maria Wolmesjö.

Idag är det vanligast att cheferna har en socionom- eller sjuksköterskeexamen. En liten grupp är ekonomer eller personalvetare från början.

– Det borde vara viktigt med en ledarutbildning för att ge de här cheferna bättre förutsättningar att leda värdebaserat. Samtidigt vill jag lyfta att det finns en enorm kompetens i gruppen, inte minst efter vår utbildning på Högskolan i Borås, säger Maria Wolmesjö.

Här kan du få stöd att leda mer värdebaserat

Högskolan i Borås arrangerar en ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer där du får hjälp att implementera den nationella värdegrunden för äldreomsorgen. Utbildningen genomförs i form av en fristående distansbaserad kurs på 30 högskolepoäng på deltid.

Högskolan i Borås har också givit ut ett konkret och gediget arbetsmaterial för att stödja hållbart och hälsofrämjande ledarskap.

Suntarbetsliv har en artikel om arbetsmaterialet här.

Tips

Forskare:
Maria Wolmesjö, Lotta Dellve med flera

Organisation:
Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Forskningsprojekt:
Att leda integrerat värdeskapande i en röra av värden och förutsättningar. En studie om ledarskap i äldreomsorgen.

Här kan du ladda ner rapporten.

Text: Åsa Hammar