Forskaren Katrin Skagert ska följa, stödja och utvärdera Göteborgs stads arbete med att förbättra arbetsmiljön i hemtjänsten.

Foto: Adam Fredholm

Vägen till hållbar hemtjänst

Göteborgs stad har tagit fram en handlingsplan för att förbättra arbetsmiljön i hemtjänsten. Forskaren Katrin Skagert ska följa satsningen för att se hur den påverkar medarbetarnas hälsa, trivsel och effektivitet.

– Vi kommer att studera hur Göteborgs stad genomför handlingsplanen för att se vilka hinder man stöter på och hur man utvecklar planen, säger Katrin Skagert, lektor i arbetsvetenskap vid Högskolan i Borås.

– Vi är framför allt intresserade av att se hur man kommer över de hinder som eventuellt uppstår. Vi vill se hur man då ändå får till en konkret förändring i form av social hållbarhet och ökad hälsa. Och i form av ekonomisk hållbarhet, eftersom vi vet att det är faktorer som ibland står i konflikt med varandra.

Social hållbarhet är ett begrepp som har sitt ursprung i rapporten Vår gemensamma framtid, som en kommission ledd av Norges dåvarande statsminister Gro Harlem Brundtland tog fram för FN 1987. Rapporten beskriver hållbar utveckling som “en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. När Göteborgs stad nu satsar på att göra äldreomsorgen mer hållbar sker det genom insatser för att medarbetarna ska utveckla sitt sätt att arbeta och må bättre. Tanken är att de därmed ska kunna arbeta längre utan att riskera sin hälsa.

– De genomför en rad olika aktiviteter, som utbildningar inom ergonomi och förflyttningsteknik, aktiviteter för att stärka teamarbetet och för att minska risken för konflikter. Det handlar mycket om att förbättra arbetet runt brukaren, säger Katrin Skagert.

– Vi har valt att följa de hemtjänstenheter där fysisk aktivitet och hälsa ska införas på betald arbetstid. Det är enheter i de två stadsdelar som hade högst sjukfrånvaro 2015, Östra Göteborg och stadsdelen Askim-Frölunda-Högsbo. Men det är inte bara den fysiska aktiviteten vi ska titta på, vi tittar på alla aktiviteterna man genomför för att se om de leder till en hållbar bemanning.

Medarbetarnas hälsa och en hållbar organisation

Katrin Skagert har tidigare arbetat med utveckling av hälsofrämjande arbetsplatser vid Institutet för stressmedicin. Därefter arbetade hon ett par år med att utveckla, styra och samordna arbetsmiljö- och hälsoarbetet för medarbetare i Göteborgs stad. I Göteborgs stads satsning på en hållbar hemtjänst får hon tillfälle att studera sambandet mellan medarbetarnas hälsa och en hållbar organisering av arbetet.

– Vi kommer studera hur man i praktiken utformar de olika insatserna. Vi kommer inledningsvis arbeta nära enheterna och stödja dem. Förhoppningsvis kommer vi på så sätt att kunna åstadkomma mer organisatoriskt lärande i hur man kan utveckla arbetsmiljön, säger hon.

Tanken är att man ska kunna fortsätta med den fysiska aktiviteten

– För den insatsen som handlar om fysisk aktivitet och hälsa har man sagt att enheterna får ekonomisk ersättning för två timmar per anställd och vecka under ett års tid, från september 2016 till augusti 2017. Nu under hösten ska man anordna workshops där medarbetarna tillsammans med chefen bestämmer vilka aktiviteter de vill ägna sig åt. Tanken är att man ska kunna fortsätta med den fysiska aktiviteten även därefter. Förhoppningsvis blir det en arbetsuppgift bland andra.

Vad hoppas ni på av projektet?
– Vi hoppas så klart att fler som arbetar i hemtjänsten blir friska och att fler får bättre förutsättningar att bibehålla sin hälsa. Och att fler kanske tycker att det är roligare att gå till jobbet, säger Katrin Skagert.

– Jag har mött så många människor som arbetar inom äldreomsorgen som är så otroligt engagerade. Det är en förmån att som forskare få jobba tillsammans med den typen av verksamhet. Jag hoppas verkligen att fler får upp ögonen för hur meningsfullt arbetet är.

Vilka kunskaper tror du att ni kommer få fram?
– Jag tror att vi kommer få fram konkreta nycklar för hur man faktiskt kan jobba med förändring utifrån fyrkantiga handlingsplaner som annars alltid behöver omsättas och anpassas till praktikens förutsättningar.

Hur kan chefer och skyddsombud ha användning av era resultat?
– De kan få ett stöd i förändringsarbetet när de ska jobba vidare utifrån sina handlingsplaner. Inom det systematiska arbetsmiljöarbetet gör man ju alltid upphandlingsplaner och då kan de få ytterligare stöd i hur man kan jobba med det för att få till stånd riktig förändring. Det är vad vi hoppas på.

FAKTA/Göteborgs stads satsning på arbetsmiljön i hemtjänsten

Läs mer om Göteborgs stads handlingsplan för en bättre arbetsmiljö i hemtjänsten på stadens webbplats.

Text: Adam Fredholm, 16 augusti 2016

Relaterade verktyg

Senaste artiklar

Dialogen som bygger en bra arbetsmiljö

Kan en bra dialog bidra till bättre arbetsmiljö? Det är skyddsombudet och enhetschefen på Ölycke korttidsboende i Eslövs kommun övertygade om. – Vår arbetsmiljö sitter mycket i våra mänskliga relationer,…

Vad är samverkan?

Samverkan innebär att arbetsgivare och arbetstagare arbetar tillsammans för att få en god arbetsmiljö och väl fungerande verksamhet. Det är också ett sätt att skapa delaktighet och inflytande för medarbetare…

Så stöttar de utlånad covid-personal

På Skaraborgs sjukhus håller chefer ett samtal med medarbetare som varit utlånade under pandemin. Till stöd har de en samtalsmall. Med hjälp av den kan de ge sina medarbetare ett…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Prehabguiden

  Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?