-Titta inte bara på det fysiska när du ska förbättra städarnas arbetsmiljö, säger Therese Öhrling.

Foto: Leif Nyberg, Luleå tekniska universitet

Hon har doktorerat på städares arbete och hälsa

Tänk brett, tänk långsiktigt och skapa goda sociala relationer på arbetsplatsen. Detta är tre råd om man vill förbättra städarnas arbetsmiljö. Rådgivare är Therese Öhrling, som doktorerat på arbetsmiljöarbete på en städenhet.

Therese Öhrling är forskare vid Luleå tekniska universitet och hon har följt Piteå kommuns städare, under de fyra första åren efter att de fick bilda en resultatenhet med stor självständighet – läs ett Suntarbetslivs-reportage därifrån. Läs också projektets slutrapport.

Är det egen erfarenhet inom yrket som fick dig att välja det här forskningsämnet?

– Jag har en gång sommarjobbat med städning av studentkorridorkök. Det går inte riktigt att jämföra med professionell städning, jag hade t ex inte proffsiga redskap. Men städarbetet gjorde att jag fick ont i axeln och jag fick gå hos sjukgymnast ganska länge. Så det gjorde att jag fick upp ögonen för det här området.

– Under mitt första år som doktorand deltog jag i ett projekt där jag främst utvärderade städredskap. Då insåg jag att det inte bara går att titta på de fysiska faktorerna om man ska kunna förbättra städarnas arbetsmiljö. Du måste ha ett bredare angreppssätt och även tänka på de psykosociala och organisatoriska faktorerna. Men majoriteten av den tidigare forskningen om arbetsmiljön för städarna har oftast varit begränsad just till de fysiska faktorerna.

– Sen var det faktiskt lite av en slump att det blev städning som jag skrev min doktorsavhandling om. Jag kom helt enkelt in i ett pågående projekt om städares arbetsmiljö när jag började som doktorand. Men efter att projektet var slut ville jag väldigt gärna gå vidare med forskning om städares arbetsmiljö för det är ett så intressant område och jag såg stora förbättringsmöjligheter. Det här är ett område där man kan göra skillnad.

Vilka är de viktigaste faktorerna för framgång, som du ser det, vid städenheten i Piteå?

– En viktig faktor tror jag är relationen mellan städarna och mellan städarna och enhetscheferna, att det finns en stark vi-känsla, tillsammans med den ökade delaktigheten och möjligheten till inflytande. Allt detta höjer arbetsglädjen och arbetsmotivationen. Sedan organisationsförändringen har städarna upplevt arbetet som roligare och mer utmanande och det påverkar i sin tur både den fysiska och mentala arbetsmiljön.

– Bakom framgången finns också ett otroligt engagemang hos enhetscheferna. Städarna känner att de har ett socialt stöd hos sina chefer och de ser att de litar på dem och låter dem ha stort eget inflytande över arbetet.

– Man får inte glömma att den fysiska delen av arbetet också måste funka eftersom städyrket är fysiskt utmanande. Och under de här åren har enhetscheferna också satsat på redskap och städmaskiner. De satsade mycket på detta även innan organisationsförändringen, men det var inte förrän efter organisationsförändringen som den arbetsrelaterade sjukfrånvaron började sjunka.

– Även om grunden för satsningen på en självständig resultatenhet i hög grad är städarnas arbetsmiljö och hälsa, finns det också andra syften, som har med kvalitet, minskade kostnader och effektivitet att göra. Det är intressant och viktigt, för att Piteås modell ska kunna inspirera andra städverksamheter att införa något liknande.

Vilka är dina tre viktigaste råd till en chef i kommun eller landsting som ansvarar för städningen direkt eller indirekt?

– Det första blir att tänka brett och ta hänsyn till alla delar av arbetsmiljön. Det andra är att ha ett långsiktigt perspektiv. Det saknas ofta när man försöker förbättra städares situation. Med nya redskap och nya maskiner hoppas man att få snabba resultat. Att satsa brett kan kosta mer i början, men kommer med största sannolikhet att löna sig på sikt!

– Idag går utvecklingen dessvärre åt motsatt håll: för att uppnå kortsiktig ekonomisk vinning använder många sig av strategier som gör städarbete mer ensidigt, monotont och stressigt. Enligt en undersökning av städbolagens arbetsgivarorganisation Almega går offentliga upphandlare på lägsta pris i 96 procent av uppköpen av städtjänster. Med en sådan ekonomisk press blir det svårare att motivera långsiktiga arbetsmiljösatsningar.

– Det tredje rådet är att skapa goda sociala relationer på arbetsplatsen: mellan städare, mellan städarna och kunderna, och mellan städarna och deras chefer. Kontakten städare emellan är en utmaning då städare ofta arbetar en och en. För dem blir det desto viktigare att ha en god kontakt med andra anställda på arbetsplatsen som de städar. Och så får man som arbetsgivare försöka skapa tillfällen för städarna att mötas för att dela erfarenheter och vara ett socialt stöd för varandra.

Text: Mats Utbult, 29 september 2014

Senaste artiklar

Tryggare på jobbet med kollegial handledning

Kollegor som möts och reflekterar tillsammans, med stöd av en utbildad handledare. Det är Helsingborgs stads modell för att stötta personal i människonära yrken. Syftet är att främja det friska…

Så får ni bättre arbetsmiljö – 4 tips

Skyddsombudet och chefen har ett gemensamt uppdrag för att skapa en bra arbetsmiljö. Det handlar om allt som påverkar hur vi har det på jobbet, från lokaler till IT-stöd och…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Prehabguiden

  Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?