Hélène Sandmark har intervjuat 20 äldre undersköterskor som arbetar i äldreomsorgen, och frågat dem vad det är som får dem att orka jobba kvar i yrket.

Foto: Åsa Hammar

Så orkar du jobba till 65

Att vara rädd om sin kropp, att ha tid för återhämtning hemma, och att uppskatta kontakten med de gamla – så klarar undersköterskor i äldreomsorgen att jobba kvar till pensionen. I en bok som kom i våras berättar de själv om hur de gör, i Orka jobba till 65?

”Jag älskar mitt jobb. Det är människorna. Och när man jobbar med sådant – det är så mycket skratt och tok och elände. Och så har vi en bra grupp, vi jobbar bra ihop. ”

Så berättar undersköterskan Inga, 59 år, för forskaren Hélène Sandmark, om vad det är som fått henne att orka jobba kvar i ett krävande yrke.

Hélène Sandmark är docent inom hälsovetenskap. Hon har intervjuat 20 undersköterskor som arbetar i äldreomsorgen i fyra mellansvenska kommuner, antingen på ett äldreboende eller i hemtjänsten. Undersköterskorna är mellan 50 och 65 år. Intervjuerna gjordes inom ramen för ett forskningsprojekt om friskfaktorer bland undersköterskor i äldreomsorgen.

Få undersköterskor jobbar ända till pensionen. De blir sjukskrivna, förtidspensionerade eller byter jobb. Vilka är de undersköterskor som ändå stannar kvar, och vad får dem att orka?

Det viktigaste var, upptäckte Hélène Sandmark, att de tyckte om sitt arbete allihop.

– De upplever att de gör ett viktigt arbete och att de får mycket tillbaka.

De intervjuade kvinnorna är fortfarande nyfikna och har lust att lära sig mer om sitt arbete. De rycker också gärna in som handledare för praktikanter eller nyanställda.

Har empowerment

En annan faktor som gjorde att de trivdes var att de upplevde att de hade en viss kontroll över sin tid och sitt arbete. De kunde i kraft av sin erfarenhet och ett visst självförtroende sätta gränser för hur snabbt och hur mycket de skulle lyfta, vrida och hjälpa till rent fysiskt. De hade vad man kan kalla empowerment, egenmakt.

Många av de intervjuade kvinnorna hade också en informell ledarroll i sina arbetsgrupper.

– Många beskriver ett vingligt ledarskap för gruppen, med frånvarande och kortvariga chefer. Då kan det bli så att arbetsgruppen tar över och bildar sin egen kultur istället.

Ett så tungt jobb kräver utrymme för återhämtning utanför jobbet. De intervjuade kvinnorna har inga mindre barn hemma, några av dem lever ensamma och tycker det är skönt att vara själva när de är lediga. Andra har en partner som stöttar dem. Sommarstugor, skogspromenader och umgänge med barnbarn i lagom dos ger också energi.

Att tycka om sitt jobb, att fortfarande vara nyfiken och vilja lära sig mer, att inte pressa sin kropp till lyft och rörelser man inte mår bra av – alla de här strategierna för att orka hade de intervjuade kvinnorna skaffat sig själva, var och en på sitt håll.

Kommunerna borde stötta friskfaktorerna

Hélène Sandmark tycker att kommunerna som arbetsgivare skulle kunna stötta de här friskfaktorerna mer, genom att organisera undersköterskornas arbete annorlunda.

– Det borde finnas en yrkeskarriär och en mer systematisk kompetensutveckling för undersköterskor. De som är äldre skulle till exempel mer systematiskt kunna fungera som handledare för yngre.

Många arbetsgrupper i äldreomsorgen är stora, en chef kan ha ansvar för upp till sextio medarbetare. Skapa mindre arbetsgrupper, och ge de äldre och erfarna undersköterskorna en formell ledarroll, föreslår Hélène Sandmark.

Kommunerna borde skapa en policy som beskriver hur man kan ta tillvara de här kvinnornas långa erfarenhet och kunskap, så att man inte sliter för mycket på dem fysiskt. Och undersköterskorna borde få vara med och bestämma mer hur man ska organisera arbetet, menar Hélène Sandmark.

Det är också bra för hälsan att ha tydliga mål för en verksamhet, betonar hon.

– Kvinnorna pratade inte mycket om det, men de är inte involverade i beslut som påverkar deras arbete.

Hélène Sandmark avslutar sin bok med 41 råd till undersköterskor och deras chefer, om hur man kan se till att ha det bra på sitt jobb, och hur chefer kan stötta sina medarbetare och själva hålla ett långt yrkesliv.

– Jag ville ge dem något tillbaka. Det är ju för dem jag skrivit boken, säger hon.

Råd till undersköterskor för ett hållbart arbetsliv

 • Försök välja jobb efter vad du är intresserad av. Att vara på rätt plats är viktigt för hälsan och välbefinnandet.
 • Om du vill förändra något på din arbetsplats, se till att du har bra och sakliga skäl som du kan föra fram.
 • Om du känner dig utnyttjad, tala med din närmaste chef. Om inget händer, tala med facket!
 • Se till att du har tid för återhämtning från jobbet.

Råd till chefer i äldreomsorgen

 • Se till att arbetets krav och individens resurser och kompetens stämmer överens
 • Se till att belastningarna varierar och att samma undersköterskor inte har alltför många fysiskt hjälpbehövande äldre att gå till. Det gäller inte minst de äldre i personalen.
 • Hjälp till att prioritera arbetsuppgifter för dina underställda när det behövs.
 • Se till att målen för verksamheten är tydliga och kända för dina underställda.
 • Se till att du inte har för många underställda. Det finns risk att du inte hinner hantera alla om de blir för många. Gå till dina överordnade och förklara det!
Text: Åsa Hammar, 09 september 2014

Senaste artiklar

”Det handlar om delaktighet på riktigt”

Pappersarbetet har blivit enklare, lärarnas stress har minskat och det har blivit lättare att anmäla kränkningar. Det är några resultat av att Finningeskolan i Strängnäs har varit med i ett…

Digitalt Gilla Jobbet har fokus på corona

Gilla Jobbet är det årliga arbetsmiljöeventet som ingen vill missa. I år är temat hur coronapandemin påverkar hur vi har det på jobbet. Dessutom blir Gilla Jobbet helt digitalt. Så boka in förmiddagen…

Få bättre arbetsplats med Forskning på 5

Tänk dig att arbeta på ett ställe där man håller reda på vad forskare inom arbetsmiljö kommer fram till, och sedan använder den kunskapen för att hela tiden skapa en…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?