Forskaren Tina Forsberg Kankkunen har undersökt vilken typ av kommunal organisation som kan gynna chefers möjligheter att skapa en bra arbetsmiljö för sina medarbetare.

Foto: Åsa Hammar

Olika villkor för kommunala chefer

Chefer i vård, skola och omsorg har sämre möjligheter att skapa en bra arbetsmiljö för sina medarbetare, än chefer i teknisk verksamhet. Styrning enligt New Public Management-modellen förstärker den skillnaden. Det visar en studie av forskaren Tina Forsberg Kankkunen.

Tina Forsberg Kankkunen ville ta reda på hur den kommunala och statliga styrningen påverkar kommunala chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö. Hon ville också se om det fanns någon skillnad mellan chefernas förutsättningar i manligt och kvinnligt dominerade kommunala verksamheter.

– Att jämföra är att synliggöra skillnader. Det kan vara ett sätt att skapa förändring, säger Tina Forsberg Kankkunen, forskare vid sociologiska institutionen vid Stockholms universitet.

Målet var att skapa kunskap som kommunerna kan använda, om vilken typ av organisationer som kan ge cheferna möjlighet att skapa goda arbeten.

Tina Forsberg Kankkunen och tre forskarkolleger intervjuade 30 chefer i två kommuner, om deras arbete. I varje kommun pratade de med chefer i en teknisk, manligt dominerad verksamhet, och i äldreomsorgen, som har mest kvinnor anställda.

Dessutom intervjuade de chefer på ett gymnasium i varje kommun. Gymnasieskolan har varit en manligt dominerad verksamhet. Idag är allt fler gymnasielärare och deras chefer kvinnor.

– Gymnasieskolan stör resonemanget lite. Den kan visa att det inte är så självklart vad som ska uppfattas som kvinnligt och manligt märkta uppgifter, säger Tina Forsberg Kankkunen.

Mer stöd till chefer i teknisk verksamhet

Resultaten var likartade i de båda kommunerna. De visade att cheferna i den mansdominerade tekniska verksamheten hade bättre förutsättningar att skapa en bra arbetsmiljö för sina medarbetare: De satt nära sin egen stab och hade en dialog med staben om att få mer stöd i sitt arbete. Och de var med vid politiska beslut om budgeten och sågs som experter på sitt område.

Så såg det inte ut i den kvinnodominerade äldreomsorgen, eller på gymnasierna. Där satt stab och överordnade långt ifrån, och det saknades vägar för att kommunicera med dem. Cheferna lämnades ensamma med de konflikter som uppstod om vad de skulle prioritera.

Vård och omsorg om människor är svårare att standardisera och avgränsa.

– De intervjuade beskrev sin relation till politiker och högre tjänstemän på olika sätt. Ingen politiker eller högre tjänsteman hade sagt rent ut till cheferna inom gymnasium och äldreomsorgen, att de inte var experter på sitt område. Men de cheferna bjöds inte heller in till de sammanhang där mål och budget formulerades, säger Tina Forsberg Kankkunen.

Krav på redovisning

Den offentliga sektorn har alltid präglats av en tydlig uppdelning mellan kvinno- och mansdominerad verksamhet. Men skillnaderna i arbetsvillkor och inflytande har förstärkts av New Public Management (NPM), den styrningsfilosofi som gäller i de flesta svenska kommuner idag, menar Tina Forsberg Kankkunen.

Tanken med NPM är att offentlig verksamhet ska bli mer effektiv genom att medborgarna får möjlighet att välja skola, omsorg och andra tjänster på en marknad. Med NPM har den offentliga sektorn också fått stora krav på sig att redovisa sina resultat, för att det ska vara möjligt att jämföra verksamheterna.

Det fungerar i viss mån när det gäller att laga ett hål i en gata eller röja snö på vintern, eftersom det är avgränsade uppgifter med en början och ett slut. För de verksamheter som sysslar med människor har det inte varit lika enkelt.

– NPM osynliggör mycket av det arbete som görs i de kvinnodominerade kontaktyrkena. Vård och omsorg om människor är svårare att standardisera och avgränsa. Det är ju ett ständigt pågående arbete, som dessutom ofta förändras, säger Tina Forsberg Kankkunen.

Dialog leder till delad värld

Hur ska man göra då, för att cheferna ska få ihop sitt arbete och sitt uppdrag som drar åt så många håll? Det handlar inte om att förändra chefernas ledarstil eller dem själva som individer, utan om att förändra styrningen och organisationen, poängterar Tina Forsberg Kankkunen. Och då är tre saker särskilt viktiga, menar hon.

1. Nära stöd och att dela värld
Staben i form av HR, IT och ekonomer behöver sitta nära cheferna. Då kan de ha en dialog till vardags och dela värld, som forskarna uttrycker det.

2. Avgränsade mål och gemensamt språk
Avgränsade mål bidrar till ett gemensamt språk. ”Vi ska göra det här, och då behöver vi de här pengarna.”

3. Tillit till chefernas professionalitet
Linjechefen måste ses som verksamhetsexpert och de som styr chefens arbete måste ha en tillit till chefens kunskap om verksamhetens möjligheter och behov.

– När de här sakerna är på plats, då kan man också gemensamt ta ansvar för att prioritera bland målen när oväntade händelser uppstår eller resurserna tryter, säger Tina Forsberg Kankkunen.

Text: Åsa Hammar, 01 december 2015

Relaterade verktyg

  • Chefoskopet

    Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

Senaste artiklar

Distansundervisning – så gjorde Celsiusskolan

På idrottsgymnasiet Celsiusskolan i Uppsala är både lärare och elever vana vid distansundervisning. När skolan stängdes på grund av coronaviruset kunde undervisningen därför fortsätta ganska problemfritt. Onsdagen den 18 mars…

Små team i hemtjänsten kan minska smitta

Hemtjänsten i Västervik arbetar i små team med fasta brukare. De har även bra fart på sitt systematiska arbetsmiljöarbete. Det gör att de nu är väl rustade att mota bort…

Covid-19 – stöd för att hantera det på jobbet

Hur kan vi hjälpas åt att minska spridningen av coronaviruset Covid-19, samtidigt som vi behåller en god arbetsmiljö på våra arbetsplatser? Här finns stöd och hjälp för att hantera det.  Coronaviruset…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

  • OSA-kollen

    Jobba tillsammans med organisatorisk och social arbetsmiljö

  • OSA-kompassen

    Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?

Kvinna jobbar hemifrån

Arbetsmiljö för köksbordsjobbare

Coronaviruset har under våren 2020 gjort att väldigt många kontorsarbeten sköts från hemmet. Här kommer forskare med sina bästa tips...