Frågor som handlar om medarbetarna bör genomsyra hela organisationen, enligt Magnus Svartengren och Eva Vingård.

Bra chef – ett kännetecken för friska arbetsplatser

Tydligt ledarskap, fungerande kommunikation och delaktiga medarbetare. Det är tre kännetecken för friska arbetsplatser, betonar professorerna Eva Vingård och Magnus Svartengren.

Karin Eriksson, personalutvecklare i Vännäs kommun, gav en bild av utgångsläget inför AFA Försäkrings interventionsprojekt Friska Verksamheter, där åtta Västerbottenskommuner deltog. Projektet som startade inom privat sektor, syftar till att ta reda på vad i en organisation som skapar och bibehåller det friska hos medarbetare. I satsningen ingår bland annat utbildning för nyckelpersoner, i flera omgångar.

I en förvaltning i Vännäs hade nästan alla chefer slutat, efter många års anställning. Kvar fanns en högre chef som bestört kunde se hur en välfungerande verksamhet mer eller mindre föll samman, beskrev Karin Eriksson. Rutiner, informationskanaler – det mesta kollapsade. Medarbetarenkäterna gav klara signaler; allt fler rapporterade besvär från nacke och axlar.

– Det var rörigt och grinigt. De nya cheferna var fina personer, men de var vilsna eftersom de saknade ledarerfarenhet.

Chefer är limmet i organisationen

Efter utbildningen inom ramen för Friska verksamheter fungerar organisationen på nytt, sa Karin Eriksson entusiastiskt.

– Medarbetarna känner sig involverade och de har mindre ont.

Magnus Svartengren och Eva Vingård, professorer i arbets- och miljömedicin, lyfte fram det organisatoriska perspektivet. Ledarskapet är centralt, men jakten på den friska arbetsplatsen handlar mycket inte så mycket om cheferna som individer, utan om de förutsättningar de får att vara bärare av organisationens värderingar.

– Justa chefer är limmet i en bra organisation, sa Eva Vingård. Det är inte fruktkorgar och gymkort som ger de största effekterna, de kan till och med vara kontraproduktiva eftersom de felaktigt kan skapa en känsla av att man har gjort något.

Chefer bör vara genuint intresserade av hur medarbetarna har det, sa Magnus Svartengren.

– Frågor som handlar om medarbetarna bör genomsyra hela organisationen. Friska verksamheter har också system för att chefer inte ska bli ensamma med de svåra frågorna, utan få en chans att lära i grupp.

Medarbetarna känner sig involverade och har mindre ont

Fejkad delaktighet

Delaktighet och kommunikation är andra framgångsfaktorer som projektet identifierat. Men verklig delaktighet förutsätter att det också finns en vilja att lyssna till medarbetarna, betonade projektledaren Klas Nordin, AFA Försäkring.

– Det finns mycket fejkad delaktighet, sa han. Om man bjuder in, måste man också vara beredd att ta emot det som kommer fram. Medarbetare som är missnöjda, kan mycket ha erfarenhet av att bli inbjudna in till delaktighet som inte är genuin. Då slutar man engagera sig.

På friska arbetsplatser är avståndet mindre mellan medarbetare och chef, konstaterade forskarna. I Vännäs finns det fortfarande chefer inom vård och omsorg, och inom barn och utbildning, som har 60 medarbetare att leda, ha utvecklingssamtal och allt annat med.

– Det är inte bra och vi har lyft frågan tillpolitikernas bord, sa Karin Eriksson.

En skillnad i arbetsmiljöarbetet mellan privat sektor och kommuner och landsting ligger i politikernas roll. Ibland är det otydligt för alla inblandade var gränserna går.

– Utmaningen i kommuner och landsting ligger i att skapa tydlighet i ledarskapet, trots att situationen blir mer komplicerad genom att det är en politisk organisation, sa Magnus Svartengren.

Text: Margareta Edling, 28 april 2014

Senaste artiklar

Tryggare på jobbet med kollegial handledning

Kollegor som möts och reflekterar tillsammans, med stöd av en utbildad handledare. Det är Helsingborgs stads modell för att stötta personal i människonära yrken. Syftet är att främja det friska…

Så får ni bättre arbetsmiljö – 4 tips

Skyddsombudet och chefen har ett gemensamt uppdrag för att skapa en bra arbetsmiljö. Det handlar om allt som påverkar hur vi har det på jobbet, från lokaler till IT-stöd och…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Prehabguiden

  Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?