Stressforskaren Constanze Leineweber

När det gäller balans mellan arbetsliv och privatliv är det lägre risk för män att uppleva en konflikt än för kvinnor, säger stressforskaren Constanze Leineweber.

Foto: Cecilia Bruzelius

Inflytande ger livsbalans för sjuksköterskor

– Det är organisationsfrågorna som är viktiga att jobba med om man vill att sjuksköterskorna ska stanna kvar, säger forskaren Constanze Leineweber. Hon har studerat hur organisation och arbetsmiljö påverkar konflikten mellan arbetsliv och privatliv.

Åtta av tio sjuksköterskor i Sverige deltog i studien. Den är en del av en stor europeisk forskningssatsning om sjuksköterskornas arbetsvillkor i olika länder. Målet är att ta reda på vad man kan göra åt den sjuksköterskebrist som finns överallt, och som verkar bli allt värre. Många lämnar sitt yrke, av skäl som arbetssituation, lön eller konflikt mellan arbetsliv och privatliv.

– Den svenska delstudien visar att 14 procent av sjuksköterskorna som svarade på enkäten upplever mycket hög eller hög konflikt mellan arbete och privatliv, säger Constanze Leineweber, docent vid Stressforskningsinstitutet i Stockholm.

– För sex procent av dessa beror konflikten på faktorer på kliniknivå, för åtta procent på faktorer på lägre nivå, som avdelning och grupp. Det finns också individuella faktorer, som hur små barn man har, och hur man klarar av arbetsbelastningen.

Delaktighet, bemanning och karriär

Det är tre faktorer i organisationen som påverkar konflikten mellan arbete och privatliv:

  1. Känner sjuksköterskorna sig delaktiga i de beslut som tas på sjukhuset?
  2. Är bemanningen tillräcklig för att sjuksköterskorna ska kunna göra sitt jobb?
  3. Har sjuksköterskorna möjligheter att utvecklas på jobbet och göra karriär?

Resultatet visar vad som är viktigt att man gör på kliniknivå för att behålla sjuksköterskorna i yrket.

möjligheter att utvecklas på jobbet och göra karriär

– Men det handlar alltså om genomsnittet på kliniknivå, vi har inte undersökt hur arbetsgrupper eller avdelningar påverkar konflikten, säger Constanze Leineweber.

Hon tror att beslut på arbetsgruppsnivå påverkar mer direkt.

– Det kan exempelvis handla om hur stämningen är på avdelningen och hur den närmaste chefen fungerar. Men sådana förhållanden är svåra att fånga i stora studier. Då får man undersöka enstaka sjukhus och hur de olika avdelningarna fungerar, säger hon.

Mer konflikt för kvinnor

– Kön och ålder spelar också in i hur man upplever arbetstillfredsställelsen och utvecklingsmöjligheterna, säger Constanze Leineweber.

Tidigare studier visar att bland alla som arbetar heltid, upplever fler kvinnor än män en konflikt.

– Det är samma sak här. Det är lägre risk för män att uppleva konflikt än för kvinnor. Och det är lägre risk för äldre kvinnor än för yngre, säger hon.

I den här studien har forskarna inte analyserat faktorer som om man har anhöriga att ta hand om, hur många barn man har och hur gamla de är. Men andra studier har visat att dessa faktorer påverkar utfallet.

FAKTA/Forskningsprojektet

Frågorna i studien gick ut till alla sjuksköterskor som arbetar i akutsjukvården, det vill säga 80 procent av alla legitimerade sjuksköterskor i Sverige. Totalt ingick 8 356 kvinnliga och 592 manliga sjuksköterskor på 369 sjukhus i analyserna. Det här är exempel på påståenden om arbetsmiljön på kliniknivå som de tillfrågade fick ta ställning till:

– Sjuksköterskorna är inblandade i frågor som rör styrningen av sjukhuset. – Det finns en chefssjuksköterska som är synlig och tillgänglig för medarbetarna. – Utvecklingsplaner är aktiva och löpande. – Det finns en vårdfilosofi som genomsyrar omhändertagandet av patienter. – En stödjande ledning. – En bra chef och ledare. – Tillräckligt med sjuksköterskor för att ge högkvalitativ vård. – Tillräckligt med personal för att jobbet ska bli gjort. – Läkare uppskattar sjuksköterskans iakttagelser och beslut. – Teamarbete mellan läkare och sjuksköterskor.

Text: Eva Ekelöf, 10 december 2013

Relaterade verktyg

Senaste artiklar

Nu kan ni få Bättre möten

Ingen vill sitta på möten där bara en pratar, eller där deltagarna inte törs säga vad de tycker. Nej, det man vill ha är möten som är effektiva och meningsfulla,…

Luleås förskolor satsar på sina äldre anställda

Vad behöver äldre medarbetare för att stanna kvar längre i yrkeslivet? För förskolepersonalen i Luleå är det stöd och kompetensutveckling inom IT. Och de har själva hittat flera enkla och…

Så ska sjuktalen ned i tre kommuner

Suntarbetslivs resursteam ger stöd för att skapa friska arbetsplatser där medarbetarna trivs och mår bra. Vindeln, Söderhamn och Orust är tre av de kommuner som tagit vara på möjligheten att…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

  • Chefoskopet

    Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

  • Digi-ronden

    För bättre digital arbetsmiljö

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?