– Det är stor brist på forskning kring det friska hos personalen, speciellt på vårdcentraler. Vi har märkt att intresset är stort för den här studien, säger Lina Ejlertsson, forskningsassistent och projektansvarig.

Foto: Torbjörn Uhlin

Hon undersöker vad som får medarbetare att växa

Satsa på det friska hos personalen i stället för att ha fokus på problem och ohälsan. Det ger ett hälsosamt arbetsliv, visar en enkätstudie som forskare på Högskolan i Kristianstad har genomfört på offentliga och privata vårdcentraler i nordöstra Skåne.

Återhämtning, balans mellan arbete och privatliv samt att gå till arbetet med glädje var några av de hälsoupplevelser som personalen framförde i studien, som har utvecklats av en forskargrupp vid sektionen för hälsa och samhälle på Högskolan i Kristianstad. Studien är unik för att det är sällsynt med forskning om primärvården, och nästan obefintligt med denna vinkel på det salutogena, friska, perspektivet hos medarbetarna.

Saknad forskning

Rapporterna om primärvårdens situation har dock varit många på senare tid, och de har närmast entydigt talat om försämringar för personalen, med mer stress, ökad sjukfrånvaro och stor omsättning av anställda. Bland annat har en minskad slutenvård under 15 år ökat arbetsbelastningen på vårdcentralerna.

– Det saknas forskning som visar på medarbetarnas resurser och styrkor, vad som fungerar bra och vad man bör förstärka, säger Lina Ejlertsson, forskningsassistent och den som har hållit i arbetet med studien.

Enkäten har besvarats på alla offentliga och privata vårdcentraler i nordöstra Skåne, totalt 26 stycken med 599 anställda som läkare, sjuksköterskor, administrativ personal (vaktmästare, sekreterare) och paramedicinare (kurator, psykolog, dietist, arbetsterapeut). Svarsfrekvensen var 84 procent.

– Det är en hög nivå och vi har märkt ett stort intresse för studien, säger Lina Ejlertsson. Vi har dessutom valt att hålla en personlig kontakt, inte komma uppifrån utan möta personalen ansikte mot ansikte. Dialogen har varit i centrum.

Personalen har medverkat i förarbetet, genom att i fokusgrupper samtala med forskarna om friskfaktorer i arbetet. Allt för att studien ska bli verklighetsnära och användbar.

Tanken är att alla arbetsplatser ska jobba med sina salutogena styrkor för att förstärka dem.

Lina Ejlertsson har presenterat enkäten i förväg på de flesta vårdcentralerna, i några fall gjorde verksamhetschefen det av tidsskäl. När studien var klar besökte hon alla arbetsplatser för att presentera resultatet.

– Tanken är att alla arbetsplatser ska jobba med sina salutogena styrkor för att hålla uppe dem, och förstärka dem som behöver bli mer stabila. I grunden tror vi på ett friskt arbetsliv som ger plus för hela livet, att man blir starkare av jobbet, säger hon.

Förstärk det friska

Därför har forskarna visat upp staplar av värden per vårdcentral utan att ange vilka de är utom den egna vårdcentralen, så kan man se hur man allmänt ligger till. Allt för att man ska utveckla hälsan på sin arbetsplats utan att snegla på andras omdömen.

– Resultatet visar att sex av tio anställda är helt eller nästan helt nöjda med balansen mellan arbete och privatliv, medan fem procent känner ett missnöje, säger Lina Ejlertsson. Gruppen yngre än 35 år sticker ut med större förnöjsamhet än övriga åldersgrupper.

Stödjande arbetsförhållande tycker sig de yngre ha mest av, liksom administrativa gruppen, medan paramedicinarna har lägre värde där. Däremot är den gruppen i topp vad gäller känslan av självbestämmande.

God feedback är en viktig faktor, vilket kräver en tillgänglig ansvarsfull chef, liksom att man blir sedd och hörd av arbetskamraterna. Tid för reflektion har de yngsta medarbetarna högst värde för, liksom paramedicinarna. Återhämtning är av central betydelse, och där är de äldsta anställda mest nöjda.

– Ett salutogent tänkande och förstärkande av friskfaktorer på arbetsplatsen bör företagshälsan arbeta mer med, säger Lina Ejlertsson. Det ger en god effekt i arbetslivet utan att det behöver kosta pengar, exempelvis att ge feedback.

Forskarna vill nu gå vidare med att studera effekterna av att vårdcentralerna följer upp sina resultat, genom att förstärka sina hälsofaktorer. Bland annat vill de studera återhämtning på arbetsplatsen.

Text: Torbjörn Uhlin, 25 november 2014

Senaste artiklar

A, B och C minskar stressen i förskolan

A, B och C-tid – så delar de in sina arbetsdagar på Sjöhästens förskola i Malmö. Det är en modell som har minskat stressen och skapat tydlighet för både barn…

Hybridkontor med flera vinster i Borlänge

”Om det fungerar så finns det stora vinster att hämta för miljön, ekonomin, arbetsmiljön och verksamheten”. Så motiverar Borlänge kommun beslutet att låta anställda fortsätta jobba hemifrån på femtio procent.…

Så ska de få bättre arbetsmiljö i förskolorna

Nu satsar hela Förskoleförvaltningen i Göteborg på att införa friskfaktorer i sitt arbetsmiljöarbete. På sikt ska det märkas på alla kommunala förskolor. Målet är att öka frisknärvaron hos medarbetare och…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Prehabguiden

  Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?