John Sjöström och Lisa Schmidt, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

John Sjöström och Lisa Schmidt, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet, har undersökt hur vanligt det är att kommuner och landsting tar hjälp av företagshälsovården i sitt arbetsmiljöarbete.

Foto: Adam Fredholm

Företagshälsan måste få bidra till bättre arbetsmiljö

Chefskurser, rehabilitering och motion – företagshälsovården i kommuner och landsting satsar mer på individen än på arbetsmiljön. Det visar en rapport av Lisa Schmidt och John Sjöström, som menar att företagshälsan måste släppas in i arbetsmiljöarbetet för att kunna vara det stöd lagen säger att den ska vara.

– Vi såg i studien att en företagshälsovård som får arbeta nära chefer och skyddsombud kan hjälpa till att förebygga och åtgärda arbetsmiljöproblem. Ju längre ifrån dem man kommer, desto mer jobbar man med rehabilitering och individinsatser, säger John Sjöström, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Lisa Schmidt och John Sjöström ville ta reda på hur vanligt det är att den offentliga sektorn använder företagshälsovården som ett stöd i sitt arbetsmiljöarbete. För att hitta goda exempel vände de sig till kommuner och landsting i både storstäder och på landsbygden. Sedan åkte de ut till arbetsplatserna och intervjuade chefer, skyddsombud, HR-personal och anställda i företag som bedriver företagshälsovård.

– Vi förstod snart att man i olika kommuner och landsting har olika föreställningar om vad företagshälsovård är. I många fall fokuserar företagshälsan på individens hälsa, men gör ingenting åt hur de anställda faktiskt har det på arbetsplatsen, säger Lisa Schmidt, också hon forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

– Företagshälsovården ska enligt Arbetsmiljölagen vara ett oberoende stöd till både arbetsgivare och anställda i det systematiska arbetsmiljöarbetet, men har istället blivit en underleverantör till HR-avdelningen.

Inspektionen som satte snurr på hjulen

Det visade sig att det ofta är just HR-avdelningen i en kommun eller ett landsting som skriver avtal med företagshälsovården. HR arbetar till stor del med personalfrågor, sjukskrivningar och utbildning, och ser därför ett behov av stöd inom dessa områden. Företagshälsan levererar de tjänster som efterfrågas och blir på så sätt en leverantör av förebyggande hälsoinsatser och rehabilitering istället för att vara ett expertstöd i arbetsmiljöfrågor.

det gick upp för dem att företagshälsovården hade den kompetens de själva saknade

– En kommun vi var i hade haft besök av en inspektör från Arbetsmiljöverket. Han var nyutbildad och granskade minsta detalj på arbetsplatsen. Det gav både chefer och skyddsombud skrämselhicka, innan de insåg att det var det här de behövde för att få snurr på hjulen i sitt arbetsmiljöarbete, säger John Sjöström, och fortsätter:

– När de frågade sig hur de skulle lösa sina arbetsmiljöproblem gick det upp för dem att företagshälsovården hade den kompetens de själva saknade. Det roliga var att det här hade hänt flera år innan vi besökte kommunen och fortfarande var både chefer och skyddsombud jättenöjda med den hjälp de hade fått. Så en inspektion som ställer krav på att man faktiskt måste uppnå något med sitt systematiska arbetsmiljöarbete kan vara ett sätt att få med företagshälsovården i arbetet.

Vad är nytt i er rapport?

– Det vi bidrar med tror jag är vårt perspektiv på det systematiska arbetsmiljöarbetet. Ofta när man pratar om företagshälsovård och forskar inom det området så är metoder, vertyg och redskap det man är intresserad av. Vi har istället undersökt vad kommuner och landsting efterfrågar från företagshälsovården, och det man inte efterfrågar i särskilt stor utsträckning är stöd i arbetsmiljöarbetet, säger Lisa Schmidt.

– Det spelar ingen roll hur duktig företagshälsovården är på sina metoder om de inte får komma in och använda dem i organisationen. Vårt bidrag är hur man med hjälp av systematiskt arbetsmiljöarbete får in företagshälsans kompetens i sitt systematiska arbetsmiljöarbete. Det har skrivits om det förut så det är inte helt nytt, säger John Sjöström, och tillägger:

– Det som är nytt är väl att vi belyser HR:s roll när det gäller hur den offentliga sektorn anlitar företagshälsan.

Vilka är era förslag för att öka möjligheterna för det systematiska arbetsmiljöarbetet?

– Man måste följa upp arbetsmiljöarbetet i en organisation för att se att det fungerar, från högsta ledningen och ner. Vi såg många exempel på hur arbetsmiljöfrågor lades på chefer som varken hade resurser eller befogenheter nog att lösa problemen. Hela idén om samverkan blir lidande av detta, eftersom det känns som att man inte kan åtgärda sådant som behöver åtgärdas, säger John Sjöström, och fortsätter:

– Arbetsgivaren har också ett ansvar att se till att det är attraktivt att vara skyddsombud. De flesta människor vi har träffat är engagerade i sitt jobb och vill att det ska bli bra på deras arbetsplats. Jag tror att det finns stora möjligheter att få folk att engagera sig och att man med gemensamma krafter kan skapa bra och hållbara jobb.

– Det är viktigt att man gör det i samverkan mellan arbetsgivare, skyddsombud och anställda. Vi ska ju tillsammans göra det bättre på vår arbetsplats, säger Lisa Schmidt.

Hur kan chefer och skyddsombud ha användning av era resultat?

– Vi har hittat en del inspirerande exempel, som nu finns med i rapporten. Exempelvis vad man kan ha för nytta av en fungerande arbetsmiljökommitté och vad företagshälsovården kan bidra med när de släpps in i arbetsmiljöarbetet, säger John Sjöström, och tillägger:

– Vi har också exempel på hur en HR-avdelning kan se till att chefer, skyddsombud och anställda får coachning i att bedriva ett bra arbete med arbetsmiljön, hur man ska förstå sina respektive roller, hitta smarta sätt att göra riskanalyser och få in rätt kompetens från företagshälsovården.

– Det här är exempel på hur HR kan stödja det systematiska arbetsmiljöarbetet, för det kan de ju verkligen göra när de förstår det hela rätt. Jag tänker att rapporten kan vara lite kunskapsbringande också, och förhoppningsvis visa chefer och skyddsombud hur samverkan på en arbetsplats bör fungera, säger Lisa Schmidt.

Vad hoppas ni på av rapporten?

– Det jag hoppas på är en fokusförändring, att man börjar använda och prata om företagshälsovården på ett annat sätt, säger Lisa Schmidt.

– Jag hoppas att man börjar diskutera vilket kompetensstöd man egentligen behöver. Det är viktigt att se att arbetsmiljöarbetet inte gör sig av sig själv, att man måste ha någon form av struktur eller system för det. Man behöver inte kalla det arbetsmiljöarbete, bara man gör något för att vi ska kunna jobba bra och må bra när vi jobbar, säger John Sjöström.

Fakta: Företagshälsovården i kommuner och landsting

Läs mer om projektet Användning av företagshälsovård i kommuner och landsting på IVL Svenska Miljöinstitutets webbplats.

Där kan du också läsa rapporten i sin helhet.

Text: Adam Fredholm, 13 oktober 2015

Senaste artiklar

Tryggare på jobbet med kollegial handledning

Kollegor som möts och reflekterar tillsammans, med stöd av en utbildad handledare. Det är Helsingborgs stads modell för att stötta personal i människonära yrken. Syftet är att främja det friska…

Så får ni bättre arbetsmiljö – 4 tips

Skyddsombudet och chefen har ett gemensamt uppdrag för att skapa en bra arbetsmiljö. Det handlar om allt som påverkar hur vi har det på jobbet, från lokaler till IT-stöd och…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Prehabguiden

  Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?