Det finns ett sug från kommuner och landsting efter att få ta del av Chefios modell för hur man förändrar organisationer, säger Hans Lindgren, arbetsmiljöforskare på Göteborgs universitet.

Fler får tillgång till Chefios

Chefsskap, Hälsa, Effektivitet och Förutsättningar – det fokuserar modellen Chefios på. Arbetsmiljöforskaren Hans Lindgren vill se fler användare.

Chefios är en förkortning för forskningsprojektet Chefsskap, Hälsa, Effektivitet och Förutsättningar (från början var det Chefer i Offentlig Sektor). Det har pågått i tre år och ett trettiotal kommunala förvaltningar och kommunala bolag har deltagit. Många av dem har fått stöd att förändra sina organisationer.

Hans Lindgren är en av dem som var med i Chefios från början. Han och hans forskarkollegor  har fått medel från bland annat AFA Försäkring för att finansiera fortsättningen.

Det görs genom att pröva modellen ytterligare en gång i tre nya organisationer, den här gången i en mer avskalad variant än den ursprungliga. De som deltog med början hösten 2012, är en stadsdelsförvaltning i Göteborg, samt två sjukhus i Västra Götaland respektive region Halland.

Det är som ett slags förklaringens ljus

Ny uppdragsutbildning på Göteborgs universitet

Arbetet kommer att gå till ungefär som det gjorde inom ramen för Chefios. Men en stor skillnad är att forskarna nu kan gå in mer aktivt och stötta i förändringsarbetet.

Samtidigt kommer en uppdragsutbildning om Chefiosmodellen att dra igång på Göteborgs universitet. Utbildningen vänder sig till personalstrateger och andra arbetsmiljö- och verksamhetsansvariga. De som går utbildningen kan sedan själva använda Chefios-modellen för att utveckla sina organisationer. Går allt enligt planerna startar den hösten 2013.

Finns ett sug efter kunskap om hur man förändrar organisationer

Det finns ett sug från kommuner och landsting att få del av Chefios modell för hur man förändrar organisationer, enligt Hans Lindgren. Det är många som satsar både tid och pengar på att utveckla ledarskapet i kommuner och landsting. Men om man bara fokuserar på ledarens personliga egenskaper och på kompetens i ledarskap lösryckt ur sitt sammanhang, så kommer man alltid till en gräns, menar Hans Lindgren.

– Man måste också se till de organisatoriska förutsättningarna för att vara en bra chef. Där erbjuder vi något nytt.

Hans Lindgren har själv jobbat som konsult i ledarskapsfrågor i många år parallellt med sin forskning, och han har aldrig varit med om ett sammanhang som är så lättsålt:
– Det är som ett slags förklaringens ljus, en aha-upplevelse. Det är skönt för chefer att upptäcka att svårigheterna med att vara chef inte bara handlar om mig personligen, utan om vilka förutsättningar jag har. Det blir ett slags avbördande av skuld.

Text: Åsa Hammar, 28 april 2014

Senaste artiklar

A, B och C minskar stressen i förskolan

A, B och C-tid – så delar de in sina arbetsdagar på Sjöhästens förskola i Malmö. Det är en modell som har minskat stressen och skapat tydlighet för både barn…

Hybridkontor med flera vinster i Borlänge

”Om det fungerar så finns det stora vinster att hämta för miljön, ekonomin, arbetsmiljön och verksamheten”. Så motiverar Borlänge kommun beslutet att låta anställda fortsätta jobba hemifrån på femtio procent.…

Så ska de få bättre arbetsmiljö i förskolorna

Nu satsar hela Förskoleförvaltningen i Göteborg på att införa friskfaktorer i sitt arbetsmiljöarbete. På sikt ska det märkas på alla kommunala förskolor. Målet är att öka frisknärvaron hos medarbetare och…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Prehabguiden

  Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?