Det finns ett sug från kommuner och landsting efter att få ta del av Chefios modell för hur man förändrar organisationer, säger Hans Lindgren, arbetsmiljöforskare på Göteborgs universitet.

Fler får tillgång till Chefios

Chefsskap, Hälsa, Effektivitet och Förutsättningar – det fokuserar modellen Chefios på. Arbetsmiljöforskaren Hans Lindgren vill se fler användare.

Chefios är en förkortning för forskningsprojektet Chefsskap, Hälsa, Effektivitet och Förutsättningar (från början var det Chefer i Offentlig Sektor). Det har pågått i tre år och ett trettiotal kommunala förvaltningar och kommunala bolag har deltagit. Många av dem har fått stöd att förändra sina organisationer.

Hans Lindgren är en av dem som var med i Chefios från början. Han och hans forskarkollegor  har fått medel från bland annat AFA Försäkring för att finansiera fortsättningen.

Det görs genom att pröva modellen ytterligare en gång i tre nya organisationer, den här gången i en mer avskalad variant än den ursprungliga. De som deltog med början hösten 2012, är en stadsdelsförvaltning i Göteborg, samt två sjukhus i Västra Götaland respektive region Halland.

Det är som ett slags förklaringens ljus

Ny uppdragsutbildning på Göteborgs universitet

Arbetet kommer att gå till ungefär som det gjorde inom ramen för Chefios. Men en stor skillnad är att forskarna nu kan gå in mer aktivt och stötta i förändringsarbetet.

Samtidigt kommer en uppdragsutbildning om Chefiosmodellen att dra igång på Göteborgs universitet. Utbildningen vänder sig till personalstrateger och andra arbetsmiljö- och verksamhetsansvariga. De som går utbildningen kan sedan själva använda Chefios-modellen för att utveckla sina organisationer. Går allt enligt planerna startar den hösten 2013.

Finns ett sug efter kunskap om hur man förändrar organisationer

Det finns ett sug från kommuner och landsting att få del av Chefios modell för hur man förändrar organisationer, enligt Hans Lindgren. Det är många som satsar både tid och pengar på att utveckla ledarskapet i kommuner och landsting. Men om man bara fokuserar på ledarens personliga egenskaper och på kompetens i ledarskap lösryckt ur sitt sammanhang, så kommer man alltid till en gräns, menar Hans Lindgren.

– Man måste också se till de organisatoriska förutsättningarna för att vara en bra chef. Där erbjuder vi något nytt.

Hans Lindgren har själv jobbat som konsult i ledarskapsfrågor i många år parallellt med sin forskning, och han har aldrig varit med om ett sammanhang som är så lättsålt:
– Det är som ett slags förklaringens ljus, en aha-upplevelse. Det är skönt för chefer att upptäcka att svårigheterna med att vara chef inte bara handlar om mig personligen, utan om vilka förutsättningar jag har. Det blir ett slags avbördande av skuld.

Text: Åsa Hammar, 28 april 2014

Senaste artiklar

Nu kan ni få Bättre möten

Ingen vill sitta på möten där bara en pratar, eller där deltagarna inte törs säga vad de tycker. Nej, det man vill ha är möten som är effektiva och meningsfulla,…

Luleås förskolor satsar på sina äldre anställda

Vad behöver äldre medarbetare för att stanna kvar längre i yrkeslivet? För förskolepersonalen i Luleå är det stöd och kompetensutveckling inom IT. Och de har själva hittat flera enkla och…

Så ska sjuktalen ned i tre kommuner

Suntarbetslivs resursteam ger stöd för att skapa friska arbetsplatser där medarbetarna trivs och mår bra. Vindeln, Söderhamn och Orust är tre av de kommuner som tagit vara på möjligheten att…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

  • Chefoskopet

    Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

  • Digi-ronden

    För bättre digital arbetsmiljö

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?