Forskarna Anna Cregård och Annika Härenstam på eventet Gilla Jobbet på Stockholmsmässan i oktober 2014.

Forskarna Anna Cregård och Annika Härenstam har undersökt varför det är så stor omsättning på chefer i offentlig sektor. En ökad administration och bristande tillit från högre chefer visade sig vara två av skälen.

Foto: Åsa Hammar

Kommunala chefer slutar för att få bättre villkor

Många chefer i offentlig sektor slutar efter bara några år på sin tjänst. Varför är det så? Det har forskarna Anna Cregård och Annika Härenstam undersökt.

 Att vara chef i offentlig sektor kan vara ett fantastiskt stimulerande uppdrag. Det kräver bred egen kompetens och professionella medarbetare som gör ett bra jobb. Det finns också mycket positivt förknippat med att ha i uppdrag att få välfärden att fungera.

Det sade Annika Härenstam, professor i arbetsvetenskap på ett seminarium på Gilla Jobbet. Hon har tillsammans med Anna Cregård, lektor i offentlig förvaltning, och doktoranden Linda Corin, undersökt varför chefer slutar respektive stannar på sina jobb i offentlig sektor. Annika Härenstam och Anna Cregård berättade om resultaten av studien på arbetsmiljöeventet Gilla Jobbet på Stockholmsmässan, i oktober 2014.

Var fjärde hade slutat efter två år

Det finns en relativt stor omsättning på chefer i kommuner och landsting. Det har Annika Härenstam själv tidigare visat genom forsknings- och interventionsprojektet Chefios.

I Chefios ledde Annika Härenstam ett femtontal forskare som undersökte förutsättningarna för att kunna vara en bra chef i offentlig sektor. Totalt deltog sju kommuner med sammanlagt 28 förvaltningar och drygt 500 chefer. Cheferna i dessa förvaltningar svarade bland annat på två enkäter med två års mellanrum. När det var dags för enkät nummer två hade nästan var fjärde chef slutat.

Motivationen var det inget fel på hos de här cheferna

Det är samma förvaltningar som har använts som utgångspunkt i det här forskningsprojektet. Forskarna har helt enkelt sökt upp och pratat med några av de chefer som slutade respektive stannade, mellan de två enkätutskicken i Chefios.

– Motivationen var det inget fel på hos de här cheferna. Det var känslosamma samtal, och ofta kom näsduken fram, sade Anna Cregård.

Brist på uppskattning vanlig orsak

Några vanliga orsaker till att man slutade var

 • Brist på uppskattning och tillit från högre chefer
 • En bristande organisation
 • Målkonflikter och bristande stöd för vad som ska prioriteras
 • Att arbetsinnehållet har förändrats, till exempel att administrationen har ökat

Ansvar för däckbyte

Annika Härenstam och Anna Cregård gav några exempel på hur dessa problem kan ta sig praktiska uttryck:

 • En av cheferna som slutat hade haft 23 olika IT-system att arbeta med. Alla krävde olika inloggningar. När något system ändrades, måste hon gå på kurs för att lära sig den nya versionen.
 • En rektor uppskattade att åtminstone en arbetsdag i veckan gick åt till sådana arbetsuppgifter som egentligen inte hörde till hennes jobb. Det kunde vara att skruva upp hatthyllor, laga trasiga telefoner och skotta snö.
 • Det administrativa stödet har ofta skalats bort i kvinnodominerade organisationer som vård, skola och omsorg. Många chefer inom äldreomsorgen måste till exempel själva se till att däcken byts på hemtjänstens bilar. På de tekniska förvaltningarna var det någon annan än chefen som hade det ansvaret.

Färre underställda på nya jobbet som chef

Vad gick de slutande cheferna vidare till då? Någon karriärutveckling var inte så vanlig. Många chefer från de tekniska förvaltningarna fick nya jobb som experter, inte sällan inom samma förvaltning där de tidigare varit chefer.

Sådana tjänster är inte lika vanliga inom vård, skola och omsorg. De cheferna gick istället vidare till ett liknande jobb som chef på samma nivå, men i en annan förvaltning. Skälen till bytet var ofta att man ville ha bättre förutsättningar, till exempel att få mer gehör från högre chefer, färre underställda och mer tid för kärnverksamheten.

Många ville ändå betona hur bra de trivdes med sina arbetsuppgifter. En chef som skulle sluta om tre dagar sade så här till Anna Cregård: “Allt är bra, omväxlingen, mina duktiga kollegor och medarbetare. Och funktionshinder är så intressant. Men nu kommer jag inte längre!”

Text: Åsa Hammar, 20 januari 2015

Relaterade verktyg

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

Senaste artiklar

A, B och C minskar stressen i förskolan

A, B och C-tid – så delar de in sina arbetsdagar på Sjöhästens förskola i Malmö. Det är en modell som har minskat stressen och skapat tydlighet för både barn…

Hybridkontor med flera vinster i Borlänge

”Om det fungerar så finns det stora vinster att hämta för miljön, ekonomin, arbetsmiljön och verksamheten”. Så motiverar Borlänge kommun beslutet att låta anställda fortsätta jobba hemifrån på femtio procent.…

Så ska de få bättre arbetsmiljö i förskolorna

Nu satsar hela Förskoleförvaltningen i Göteborg på att införa friskfaktorer i sitt arbetsmiljöarbete. På sikt ska det märkas på alla kommunala förskolor. Målet är att öka frisknärvaron hos medarbetare och…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Prehabguiden

  Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?