Foto: Högskolan i Skövde Stefan Tengblad

Alla kan vinna när man utvecklar gruppens arbete

– Det går bra att kombinera effektiv verksamhet med nöjda medarbetare, säger professor Stefan Tengblad och slår ett slag för grupputveckling.

De senaste 10–20 åren har det svenska arbetslivet genomgått en stor förändring. Det handlar om att medarbetare i allt större utsträckning måste ta ett större eget ansvar. Det menar Stefan Tengblad, professor vid Högskolan i Skövde, som studerar medarbetarskap.

– Chefer har i stor utsträckning gått från att detaljstyra till att ge mer generell vägledning, säger Stefan Tengblad.

Medarbetare får vissa uppgifter och mål som de ska uppnå. Sedan ges medarbetare ofta stor frihet om hur dessa kan uppnås.

– De som tränas i att ta ansvar blir bättre på det och växer och utvecklas. Det är någonting som de flesta vill.

Stefan Tengblad menar att detta gynnar såväl individerna som verksamheterna.

Positivt för produktiviteten

– Den minskade sjukfrånvaron under 2000-talet visar att arbetsgivarna börjar lära sig att kombinera effektivitet med god arbetsmiljö. Sverige har också haft en mycket positiv produktivitetsutveckling sedan början av 90-talet. Vi är övertygade om detta till en del beror på satsningar på medarbetarskap. Sveriges produktivitetsökning är klart högre än andra länder med högt välstånd såsom USA, Japan, Tyskland och Irland.

Men allt är inte positivt med ökat ansvar. Det kan bli för betungande och en del arbetstagare kan ha svårt att sätta gränser för hur mycket de ska ta på sig.

– Då har chefen en viktig roll att vara lyhörd för det.

Han vet också att en del fackliga företrädare är oroliga för att fackens ställning ska försvagas.

– Nu kan medarbetare direkt göra upp saker med sina chefer som förut avgjordes i fackliga förhandlingar. Men det verkar som att medlemmar uppskattar om fack tillåter mer eget ansvar för sina medlemmar. Snarare blir de facken mer populära.

Interaktionen på jobbet – det intressanta

För mycket ledarskap

Det ökade ansvaret för medarbetare genomsyrar både offentlig och privat arbetsmarknad, menar Stefan Tengblad. Men denna stora förändring tycks ändå sätta ganska litet avtryck i debatten kring arbetslivet. Det är mycket mer fokus på hur en chef ska vara än på medarbetarskapet.

– Det är väl en följd av att ledarskapsutbildningar är en miljardindustri. Men det blir väldigt ensidigt att bara titta på hur en ledare ska vara. Det är ju interaktionen på arbetsplatsen som är det intressanta, exempelvis att ha en god och öppen dialog.

Stefan Tengblad tror att fler arbetsplatser istället för chefsutbildningar skulle satsa på stöd för en gemensam positiv utvecklingsprocess på arbetsgruppsnivån.

– Man kan till exempel ta in en coach till gruppen som följer utvecklingen under en längre tid och som hjälper både chefer och medarbetare att få tillstånd dialog och utveckling säger Stefan Tengblad.

Inlägg taggat med:

Arbetsorganisation
Ledarskap
Text: Louise Hertzberg, 26 mars 2014

Senaste artiklar

Distansundervisning – så gjorde Celsiusskolan

På idrottsgymnasiet Celsiusskolan i Uppsala är både lärare och elever vana vid distansundervisning. När skolan stängdes på grund av coronaviruset kunde undervisningen därför fortsätta ganska problemfritt. Onsdagen den 18 mars…

Små team i hemtjänsten kan minska smitta

Hemtjänsten i Västervik arbetar i små team med fasta brukare. De har även bra fart på sitt systematiska arbetsmiljöarbete. Det gör att de nu är väl rustade att mota bort…

Covid-19 – stöd för att hantera det på jobbet

Hur kan vi hjälpas åt att minska spridningen av coronaviruset Covid-19, samtidigt som vi behåller en god arbetsmiljö på våra arbetsplatser? Här finns stöd och hjälp för att hantera det.  Coronaviruset…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

  • OSA-kollen

    Jobba tillsammans med organisatorisk och social arbetsmiljö

  • OSA-kompassen

    Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?

Kvinna jobbar hemifrån

Arbetsmiljö för köksbordsjobbare

Coronaviruset har under våren 2020 gjort att väldigt många kontorsarbeten sköts från hemmet. Här kommer forskare med sina bästa tips...