– Syndromet uppstår vid stark, negativ stress. Stresshormonerna utlöser syndromet, säger överläkare Elmir Overovic, Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg.

Foto: Johan Wingborg/Göteborgs universitet

Mobbning fick hjärtat att brista

Mobbning ledde till det första upptäckta fallet i Sverige av ”krossat hjärta”-syndrom. En 58-årig kvinna kom till Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg med symtom på hjärtinfarkt. Men läkarna upptäckte att delar av hennes hjärta hade slutat slå.

Mobbningen hade lett till stark negativ stress som påverkat hjärtat och gjort att delar av det paralyserats.

Sorg, desperation, rädsla, ångest eller olycklig kärlek. Det är andra tillstånd med ökad stress, som kan paralysera hjärtat. Ett sådant hjärta kan brista och dö. Docenten och överläkaren Elmir Omerovic, vid Sahlgrenska sjukhuset, har studerat detta under senare år.

– Poeterna, och alla liknelserna om brustet eller krossat hjärta, har rätt. Sorgen, eller stressen, går rakt in i hjärtat, sade han och citerade själv Emily Dickinson, en poet som levde i USA på 1800-talet. “Stolt över mitt krossade hjärta” hette en dikt hon skrev.

Omöjligt att överleva

Mobbning på jobbet kan alltså också leda till ett brustet hjärta. Elmir Omerovics första patient var en 58-årig kvinna som kom in akut. Det var i juni 2005. Läkarna trodde det var hjärtinfarkt, men upptäckte med hjälp av en kateter, som fördes in i hjärtat, att en tredjedel av hjärtat inte slog, inte rörde sig.

Det behövs mer forskning

– Större delen av hjärtat var paralyserat. Vi läkare trodde inte det var möjligt att överleva ett sådant tillstånd. Patienter med hjärtinfarkt dör när hjärtat är utslaget till 40 procent. Men vår patient var stabil. Och hon överlevde, berättade han.

Det tog teamet två veckor att lista ut att det var frågan om ett “broken heart syndrom” (krossathjärta–syndrom). Syndromet upptäcktes i Japan 1990, men detta var det första upptäckta fallet i Sverige.

– Syndromet uppstår vid stark, negativ stress. Stresshormonerna utlöser syndromet. Min 58-åriga patient berättade senare att hon var mobbad på jobbet. Mobbningen hade pågått en längre tid. Hon hade känt sig väldigt kränkt.

Tillståndet är potentiellt dödligt men de flesta patienter överlever. Hjärtat läker av sig självt och patienterna återhämtar sig efter några dagar, men hos vissa uppstår en svikt, en brist.

– Då kan hjärtat bokstavligen spricka och man dör. Dödligheten är lika stor som vid hjärtinfarkt. De som drabbas av komplikationerna har en dödlighet på fyra procent under de första 30 dagarna efter insjuknandet, sade Elmir Omerovic.

Sannolikt har detta syndrom funnits under alla år men det har varit okänt och man har betraktat symtomen som akut hjärtinfarkt. Behandlingen vid hjärtinfarkt kan ha varit direkt skadligt i många fall.

Flest i hela världen

De flesta drabbade är kvinnor mellan 60 och 70 år. 14 procent är män. Cirka en ny patient i veckan kommer till Sahlgrenska med syndromet. En folksjukdom, kallar Elmir Omerovic det. I det nationella registret finns nu omkring 2 000 fall. Dit kan alla sjukhus i Sverige anmäla sina fall och följa upp dem.

– Från att inte ha existerat alls är det ganska många, anser Elmir Omerovic.

Registret visar att de flesta fallen finns i Göteborg, Stockholm och Kalmar när man räknar per antal invånare. Det visar också att invånare i Göteborg som är födda utomlands inte drabbas lika ofta.

– Det kan vara genetiskt betingat. Sverige kanske har den högsta frekvensen av fall i världen. Man ska nu undersöka vilka biokemiska mekanismer på cellnivå det är som leder till att hjärtat delvis stannar och försöka hitta ett läkemedel, men också ta fram riktlinjer för behandling. Idag vet man inte hur syndromet ska behandlas eller botas.

– Vi tror vi har bra idéer om hur det ska gå till. Men det behövs mer forskning, berättade Elmir Omerovic.

Inlägg taggat med:

Kommunikation
Mobbning
Text: Eva Ekelöf, 28 mars 2014

Senaste artiklar

A, B och C minskar stressen i förskolan

A, B och C-tid – så delar de in sina arbetsdagar på Sjöhästens förskola i Malmö. Det är en modell som har minskat stressen och skapat tydlighet för både barn…

Hybridkontor med flera vinster i Borlänge

”Om det fungerar så finns det stora vinster att hämta för miljön, ekonomin, arbetsmiljön och verksamheten”. Så motiverar Borlänge kommun beslutet att låta anställda fortsätta jobba hemifrån på femtio procent.…

Så ska de få bättre arbetsmiljö i förskolorna

Nu satsar hela Förskoleförvaltningen i Göteborg på att införa friskfaktorer i sitt arbetsmiljöarbete. På sikt ska det märkas på alla kommunala förskolor. Målet är att öka frisknärvaron hos medarbetare och…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Prehabguiden

  Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?