– All vuxenmobbning är subtil jämfört med barnens mobbning, säger Christina Björklund, forskare på Karolinska institutet.

– All vuxenmobbning är subtil jämfört med barnens mobbning, säger Christina Björklund, forskare på Karolinska institutet.

Foto: Mats Utbult

"Mobbade chefer kan vara vanligare än många tror"

Även chefer kan bli mobbade. Och de kan bli anklagade för att mobba, fast det inte är sant. Forskaren Christina Björklund leder en studie om drabbade chefer, varav många i kommuner och landsting.

Tidigare har hon lett ett projekt, Organisatoriska och individuella aspekter på mobbning, där forskarna jämförde arbetsmiljöfaktorer för anställda i industrier och på universitet som blivit mobbade (läs mer om det här).

Varför vill du forska om chefer?

– Därför att detta perspektiv hittills har saknats i forskningen om mobbning. Det enda som jag hittat är en australisk avhandling, som bygger på intervjuer. Jag vet inte varför det saknas, men det är ju lättare att se chefens makt. Och makt och mobbning hör ihop. Men ofta ser man inte medarbetarnas makt.

– Chefer kan utsättas för mobbning från tre håll – uppifrån från sina egna chefer, från andra chefer, och underifrån. Ju mer isolerade chefer är, desto lättare är det för anställda att gadda sig samman för att bli av med dem. All vuxenmobbning är subtil jämfört med barnens mobbning, och när medarbetare mobbar uppåt blir det oftast ännu mer subtilt, eftersom det kan gå åt skogen med försöket att få en chef att gå, och då kan de själva få sparken.

– Man brukar ju tala generellt om att första linjens chef, som ofta har ett mycket begränsat eget handlingsutrymme, kommer i kläm mellan krav uppifrån och underifrån. I värsta fall kan detta utvecklas till att de blir mobbade från bägge håll. Därför tror jag att det är den grupp som kan råka mest illa ut.

Jag såg att en av de chefer som jag är chef för var utsatt, men då gick jag in och satte stopp för trakasserierna

– Jag känner till ett exempel där en chef blev anklagad underifrån för en massa saker som man påstod att han gjort. Det handlade om rena olagligheter. Det var inte sant, det gick att bevisa. Men chefens chef hängde på medarbetarnas anklagelser och sänkte honom offentligt på ett möte. Även fast han är oskyldig orkar inte han inte fortsätta. Vart går han?

– Men jag möter också positiva exempel, som en hög chef i ett landsting som berättade: ”Jag såg att en av de chefer som jag är chef för var utsatt, men då gick jag in och satte stopp för trakasserierna”. När det finns ett tydligt stöd uppifrån, blir problemen inte så stora.

– När det stödet inte finns, kan de chefernas fackliga organisationer spela en viktig roll. Stora fackförbund som Vision har särskilda ombudsmän för cheferna och det är inte så tokigt, eftersom facket också kan organisera de som mobbar.

Vad ska ni göra i er studie?

– Vi ska först göra en enkätstudie med cirka 30 000 chefer och sedan intervjua 15–20 drabbade, om vad som hände och hur de hanterade detta. Jag vill gärna ha kontakt med chefer som blivit mobbade.

– Med vår studie vill vi få fram kunskap om hur mobbning av chefer kan se ut och om hur arbetsgivare på bästa sätt kan stödja mobbade chefer. Jag har sett många fall där drabbade inte vet inte hur de ska hantera situationen, vart de ska vända sig. Vi vill vidareutveckla praktiska metoder för att arbeta med mobbning på jobbet.

– Vi vill också studera fall där chefer har blivit utsatta för osanna anklagelser om att de har mobbat medarbetare. Det leder ofta till en lång procedur, där man tar in en extern expert. Även om de utpekade cheferna blir friade, mår de dåligt efteråt. Vad gör man då? Hur tar man hand om den oskyldigt anklagade?

Har du redan nu några tankar om vad man kan göra?

– En nyckelfråga är hur man gör för att förbereda sig på organisationsnivå för vad man ska göra om något inträffar. Vi tror att man behöver bredare riktlinjer, där man lyfter fram även riskerna för att chefer råkar till ut.

– Det handlar mycket om att man börjar få upp ögonen för att detta finns och där tror jag faktiskt att det här projektet redan har gjort nytta, för det har redan här i starten väckt stor uppmärksamhet i media. Jag har pratat med chefer som tackar att för vi tar upp frågan. Det är en lättnad bara att veta det att andra upplever samma sak: ”det är inte mig det är fel på”.

– Varje gång jag pratar om det här säger människor att de känner någon som råkat ut för det. Jag tror att det är fler än många tror. Men tyvärr håller många mobbade chefer tyst om det. De skäms. Det ingår ju i förväntningarna på chefer att tåla att bli ifrågasatta och kritiserade.

Inlägg taggat med:

Text: Mats Utbult, 24 februari 2015

Senaste artiklar

Trygg på jobbet när handledare stöttar

Sjuksköterskan och undersköterskan som handleder sina kollegor blev en framgång. Arbetskamraterna blev tryggare på jobbet och omsättningen av personal minskade. Dessutom sjönk sjukfrånvaron rejält. Handledare inom vården som stöttar kollegor…

Jobba systematiskt mot diskriminering

Diskriminering på jobbet går att förebygga med samma arbetssätt som vid systematiskt arbetsmiljöarbete. Nu finns två handböcker med tips på hur man kan gå tillväga. Kartlägg risker, analysera, åtgärda och…

Med resursteamet i Umeå

Samtal, skratt och nya insikter – så kan en förmiddag se ut tillsammans med Suntarbetslivs resursteam. I Umeå har de träffat chefer och HR-personer inom kommunens äldreomsorg. I ett ganska…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Video

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Video

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?