– Forskning visar att det finns tydliga samband mellan mobbning och psykisk ohälsa och långa sjukskrivningar, säger Christina Björklund, forskare på Karolinska institutet.

– Forskning visar att det finns tydliga samband mellan mobbning och psykisk ohälsa och långa sjukskrivningar, säger Christina Björklund, forskare på Karolinska institutet.

Foto: Mats Utbult

”Mobbade människor bryts ner och blir väldigt trasiga”

– Upptäck mobbning tidigt så att drabbade inte bryts ner, manar forskaren Christina Björklund, som har en checklista man kan använda.

– Om man väntar för länge med att upptäcka och motverka mobbning kan de drabbade brytas ner och bli väldigt trasiga, säger Christina Björklund.

Tidigare har hon forskat om ledarskap kopplat till arbetsmiljö, och det här var hennes första studie som riktade in sig direkt på mobbning. I januari 2015 startade hon ett nytt projekt som handlar om chefer som blir mobbade (läs mer om det i artikeln “Mobbade chefer kan vara vanligare än man tror“.

Varför forskar du om mobbning i arbetslivet?

– Därför att vi vet att mobbning är någonting extremt allvarligt att bli utsatt för. På senare år har uppmärksamheten kring frågan ökat. Det beror bland annat på att två chefer vid socialförvaltningen i Krokom blev åtalade, och dömda i tingsrätten, för att inte ha ingripit mot ett fall av mobbning som ledde till att en socialtjänsteman tog sitt liv.

– Forskning visar att det finns tydliga samband mellan mobbning och psykisk ohälsa och långa sjukskrivningar. Och skadorna kan sitta kvar i resten av livet, beroende på hur länge det pågår och hur allvarligt det är.

Hur kan jobbmobbning se ut?

– Till att börja med ska det vara någonting återkommande, det är inte detsamma som en konflikt. Men mobbning kan ofta starta som en konflikt, som man inte löser. Här finns en trappa, där en konflikt trappas upp till mobbning.

– Ett uttryck för att du blir mobbad, är att du inte blir lyssnad på, inte inkluderad. Vuxna mobbar oftast inte lika tydligt som barn, som direkt kan säga: “Du får inte vara med!”. Vuxna gör det mer utstuderat och raffinerat. Det kan vara svårare att upptäcka och sätta fingret på. Det kan exempelvis vara att en i gruppen aldrig blir tillfrågad om att hänga med och fika. Ibland kan de drabbade, som en försvarsmekanism, välja att försöka att inte se och erkänna att de är mobbade.

Vad ville ni ta reda på – och hur gick ni tillväga?

– Huvudfrågan var hur sambandet såg ut mellan arbetsrelaterade faktorer och mobbning, och om detta skilde sig på olika typer av arbetsplatser. Vi valde industrier och universitet, för få stora skillnader, bland annat när det gäller utbildningsnivå hos de inblandade.

– Från arbetsmiljöundersökningar hämtade vi uppgifter om 2 500 anställda inom industrier, och nästan lika många inom universitet. Vid ett första undersökningstillfälle 2007 var de här personerna inte mobbade – och så undersökte vi hur det såg ut vid två senare undersökningar, 2009 och 2011. I undersökningarna fanns också frågor om ett tjugotal olika faktorer på arbetsplatsen, så att man kunde se om det fanns några problem som ökade samtidigt som fler blev mobbade.

Vad fick ni fram?

– Det visade sig att likheterna är större än olikheterna. Oavsett typ av arbetsplats var det cirka fyra procent som mellan första och sista undersökningen hade blivit mobbade. Även när det gäller faktorer i arbetsmiljön som samtidigt hade förändrats, fanns stora likheter.

– I stort handlar det om organisationsklimat: hur vi beter oss med varandra, om vi kan få stöd från våra arbetskamrater eller om vi konkurrerar med varandra. Om man upplever att chefer är orättvisa betyder det mycket. En annan faktor är otydlighet när det gäller vilka roller man har på arbetsplatsen, vem som ska göra vad.

– Ett tidigt varningstecken kan också vara om personer har många sjukskrivningar, eller är sjuknärvarande, det vill säga kommer till arbetsplatsen men orkar inte prestera så mycket som de brukar.

Hur kan en chef eller skyddsombud som vill förebygga mobbning ha nytta av projektets resultat?

– Man kan använda den checklista som vi gjorde utifrån våra enkätsvar, för att kolla om det finns faktorer på den egna arbetsplatsen som kan öka risken för att mobbning uppstår.

– Bara att man ställer frågor kan bidra till att man ökar uppmärksamheten på sådant som det förhållningssätt som man har till varandra. Klimatet är något som alla ständigt måste jobba med, till exempel genom beteendekoder och spelregler.

Det gäller för chefer att ta tag i konflikter mellan anställda innan de har hunnit trappas upp

– Det gäller för chefer att ta tag i konflikter mellan anställda innan de har hunnit trappas upp. Men även medarbetarna har ju en skyldighet att vara med och tidigt sätta stopp för mobbning. Det underlättar man genom att ha riktlinjer och rutiner, som alla känner till, för hur man hanterar detta.

– I ledningsutbildningar borde man ta upp mer om hur chefer ska behandla folk så att ingen ska känna sig orättvist behandlad – och hur de kan öka delaktighet och inflytande för de anställda.

Inlägg taggat med:

Kommunikation
Mobbning
Text: Mats Utbult, 24 februari 2015

Senaste artiklar

Dialogen som bygger en bra arbetsmiljö

Kan en bra dialog bidra till bättre arbetsmiljö? Det är skyddsombudet och enhetschefen på Ölycke korttidsboende i Eslövs kommun övertygade om. – Vår arbetsmiljö sitter mycket i våra mänskliga relationer,…

Vad är samverkan?

Samverkan innebär att arbetsgivare och arbetstagare arbetar tillsammans för att få en god arbetsmiljö och väl fungerande verksamhet. Det är också ett sätt att skapa delaktighet och inflytande för medarbetare…

Så stöttar de utlånad covid-personal

På Skaraborgs sjukhus håller chefer ett samtal med medarbetare som varit utlånade under pandemin. Till stöd har de en samtalsmall. Med hjälp av den kan de ge sina medarbetare ett…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Prehabguiden

  Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?