– När vi sjunger händer det saker i kroppen. Både hormonsystemet och immunsystemet påverkas, säger läkaren och stressforskaren Töres Theorell.

Foto: Cecilia Elander

Körsång får oss att må bra

Sång gör oss lugnare och ger fysisk träning. Men en arbetsplats som erbjuder körsång som friskvård behöver också erbjuda andra kulturaktiviteter, anser stressforskaren Töres Theorell.

– När vi sjunger händer det saker i kroppen. Både hormonsystemet och immunsystemet påverkas. Vi får ”duschar” i blodet av hormoner, bland annat oxytocin, som minskar ångest och lindrar smärta, säger läkaren och stressforskaren Töres Theorell.

Just oxytocin är ett slags ”socialt hormon”, berättar han, som till exempel får det nyfödda barnet att knyta an till sin mamma. Och det är inte bara sång som utlöser oxytocin, utan även beröring.

– En annan sak som händer när vi sjunger är att vi stimulerar stora muskelgrupper i kroppen. Mellangärdet är en muskel som vi använder mycket när vi sjunger, så sång fungerar på sätt och vis som vanlig fysisk träning.

Samspel andning och hjärtat

Han berättar också att det finns ett samband mellan hur hjärtat slår och andningen. Om vi andas med djupa, långsamma andetag slår hjärtat lite fortare när vi andas in och det kommer in mycket syre i blodet. När vi sedan andas ut slår hjärtat långsammare och får vila sig en smula.

– Det är ett fascinerande samspel som vi har tittat på i studier av individuell sång. Vi vet från stressforskningen att när man andas långsamt och djupt så får man en sänkning av pulsen och blodtrycket. Så andningen är ett knep helt enkelt för att aktivera det parasympatiska nervsystemet som motverkar stress.

Töres Theorell är pensionerad professor med bakgrund i Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet. Han är dock fortfarande aktiv i många projekt vid institutet. I boken ”Noter om musik och hälsa” sammanfattar han en del av sin forskning kring sambandet mellan musik, däribland körsång och hälsa.

– Den estetiska upplevelsen finns naturligtvis när man sjunger ensam, men den förstärks när man sjunger i grupp. I en kör kan man känna att man ingår i något större och den kollektiva upplevelsen är förmodligen väldigt grundläggande.

Musik stärker gemenskapen i en grupp

– Det finns studier som visar att när människor sjunger väldigt enkelt tillsammans, långsamt med långa fraser, inte ansträngande, inga höga lägen, inga ord, inte i stämmor utan unisont, då kan man få en synkronisering av både andningen och variationerna i hjärtfrekvensen, alltså en gemensam puls.

Exakt vad detta innebär vet inte forskarna ännu, men Töres Theorell tror att det förmodligen har stor betydelse. Människan har alltid använt musik och andra konstnärliga uttryck, som dans, för att stärka gemenskapen i en grupp. Och gruppen har varit betydelsefull för vår överlevnad. Sammanhållning har i alla tider varit människans viktigaste vapen mot farliga djur och andra hot, menar han.

– Jag tror inte alls att musiken är någon slump i människan utveckling och det yttrar sig bland annat i att det är få människor som är direkt omusikaliska. Visserligen är inte alla bra på att sjunga eller spela instrument, men de allra flesta kan relatera till musik. Och det är det viktiga för gruppsammanhållningen. Det är faktiskt bara fem procent av alla människor som är tondöva.

Viktigt på ett jobb erbjuda något för alla

Töres Theorell, som själv har sjungit i kör i många år, är inte odelat positiv till körsång på arbetsplatsen. Han hänvisar bland annat till projektet Krokus, en studie i Västernorrlands län, där vissa anställda fick ta del av olika typer av kulturupplevelser på jobbet. De som var allra mest entusiastiska över kultur på arbetstid fick ett försämrat socialt stöd av sina arbetskamrater, visade forskningsresultaten.

– De utvalda fick gå iväg från jobbet och kom glädjestrålande tillbaka och möttes av en sorts avundsjuka, säger Töres Theorell.

Han menar att om en arbetsplats väljer att erbjuda de anställda körsång, som skapar en väldigt stark gemenskap bland deltagarna, så måste arbetsgivaren vara medveten om att det också finns människor som avskyr att sjunga. Därför är det viktigt att samtidigt försöka skapa andra kulturella aktiviteter, så att de flesta på arbetsplatsen kan delta.

Fakta om Kulturprojektet Krokus

I forskningsstudien Krokus (Margaretha Hartzell och Töres Theorell 2008) följde forskare från Stressforskningsinstitutet under tre månader anställda på fyra arbetsplatser i Västernorrlands län, där kulturaktiviteter infördes på arbetsplatsen en gång i veckan. Läs mer om forskningsstudien här.

Inlägg taggat med:

Rehabilitering
Sjukfrånvaro
Text: Viveca Ringmar, 06 maj 2014

Senaste artiklar

Distansundervisning – så gjorde Celsiusskolan

På idrottsgymnasiet Celsiusskolan i Uppsala är både lärare och elever vana vid distansundervisning. När skolan stängdes på grund av coronaviruset kunde undervisningen därför fortsätta ganska problemfritt. Onsdagen den 18 mars…

Små team i hemtjänsten kan minska smitta

Hemtjänsten i Västervik arbetar i små team med fasta brukare. De har även bra fart på sitt systematiska arbetsmiljöarbete. Det gör att de nu är väl rustade att mota bort…

Covid-19 – stöd för att hantera det på jobbet

Hur kan vi hjälpas åt att minska spridningen av coronaviruset Covid-19, samtidigt som vi behåller en god arbetsmiljö på våra arbetsplatser? Här finns stöd och hjälp för att hantera det.  Coronaviruset…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

  • OSA-kollen

    Jobba tillsammans med organisatorisk och social arbetsmiljö

  • OSA-kompassen

    Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?

Kvinna jobbar hemifrån

Arbetsmiljö för köksbordsjobbare

Coronaviruset har under våren 2020 gjort att väldigt många kontorsarbeten sköts från hemmet. Här kommer forskare med sina bästa tips...