Forskaren Pernilla Wiebert.

– I den information KOL-patienter idag kan få från vården står det oftast mycket om rökning men ingenting om arbetsmiljön och vilken roll den har, säger forskaren Pernilla Wiebert.

Foto: Elin Sandberg

Ökad kunskap på arbetet ska minska risken för KOL

Lungsjukdomen KOL orsakas främst av rökning, men man kan också få den av damm från sten, betong och textilier. Forskaren Pernilla Wiebert ska studera vad arbetsmiljön betyder för att människor ska utveckla sjukdomen.

– Vi ska dels ta reda på vad det är för typ av damm i arbetsmiljön som kan bidra till utvecklingen av KOL, och dels se till att få ut den här kunskapen till exempelvis vårdpersonal som tar hand om KOL-patienter, säger Pernilla Wiebert, medicine doktor på Karolinska Institutet och yrkeshygieniker vid Centrum för arbets- och miljömedicin i Stockholm.

– Jag ser att det finns ett kunskapsglapp här, det behövs mer information. Det viktiga är att man känner till vad som är skadligt, vad det är vi behöver skydda oss mot, så att människor inte utsätts för skadliga ämnen i sin arbetsmiljö.

Det viktiga är att människor inte utsätts för skadliga ämnen i sin arbetsmiljö

Pernilla Wiebert och hennes kollegor ska analysera enkätsvar från 120 000 vuxna invånare i Stockholms län, som landstinget och Karolinska Institutet samlat in. Av dessa har närmare 1 300 kvinnor och 1 200 män drabbats av kroniskt obstruktiv lungsjukdom. Med hjälp av uppgifter om vad personerna har arbetat med i sina liv kan forskarna få svar på i vilka yrkesgrupper och arbetsmiljöer det finns en risk att utveckla sjukdomen.

– Enkäten ger svar på om individerna har fått en KOL-diagnos av en läkare och om de är eller har varit rökare. När vi jämför de här uppgifterna med information om yrke kan vi ta reda på om det finns ett samband mellan de ämnen man exponeras för i yrket och KOL, säger Pernilla Wiebert.

– 2004 en svensk KOL-studie där man tittade närmare på byggnadsarbete, där det finns mycket sten- och betongdamm. Men tidigare har man också sett att KOL kan orsakas av textildamm, arbete med spannmål och vid svetsning.

Vad hoppas ni på av projektet?

– Vi hoppas lära oss mer om vilka yrken och vilka exponeringsämnen inom yrkena, alltså vilken typ av damm, som är speciellt kopplade till KOL-sjukligheten. Och så vill vi föra ut den här kunskapen så att det finns bättre information att ge till patienter, säger Pernilla Wiebert.

– I den information KOL-patienter idag kan få från vården står det oftast mycket om rökning men ingenting om arbetsmiljön och vilken roll den har. Det är där vi tänker att vi kan göra en insats och öka kunskapen.

Hur ska ni nå ut med resultaten?

– På Centrum för arbets- och miljömedicin håller vi ofta seminarier och har rätt mycket utåtriktad verksamhet för företagshälsovården, vårdcentraler och andra vårdinrättningar. Så vi tänker att vi kan hålla seminarier och anordna speciella utbildningar om KOL som vänder sig direkt till dem, säger Pernilla Wiebert.

– Vi skriver och publicerar också information på viss.nu, Vårdinformation i Storstockholms webbplats. Det är en viktig informationskälla för primärvården i Stockholm där vi skriver om yrken med ökad risk för olika sjukdomar och när det kan vara intressant att koppla in oss på Centrum för arbets- och miljömedicin som specialistklinik. Vi samarbetar också mycket med Arbetsmiljöverket och Socialstyrelsen och kan se till att få ut informationen med hjälp av dem.

Hur kan chefer och skyddsombud ha användning av era resultat?

– Ja, det gäller att man får kunskap om vad det är som är skadligt på en arbetsplats så att man kan arbeta förebyggande. Så att man ser hur man kan arbeta med systematiskt arbetsmiljöarbete, bedöma vilka risker som finns och vidta åtgärder för att minska riskerna så att medarbetare inte utsätts för skadliga ämnen och utvecklar sjukdomar som KOL.

FAKTA/KOL

 • Kroniskt obstruktiv lungsjukdom orsakas av inflammation i lungorna och gör att man får svårt att andas. Den nedsatta lungfunktionen är bestående.
 • I Sverige dör varje år fler än 2 000 personer av KOL, enligt en rapport Hjärt- och lungsjukas riksförbund publicerade 2009. Det är mer än fyra gånger så många som i trafiken.
 • Förutom rökning är damm från sten, betong och textilier vanliga orsaker till att man utvecklar sjukdomen.
 • Textildamm utsätts personer för i yrken som till exempel syslöjdslärare och tvätteriarbetare.

Läs mer:

om KOL hos Riksförbundet HjärtLung. Där hittar du också En rapport om KOL – den bortglömda folksjukdomen i sin helhet.

Läs också:

Om obstruktiv lungsjukdom och se informationsfilmer om sjukdomen:

Sammanfattning av obstruktiv lungsjukdom

Lennart Nathell sammanfattar föreläsningen om obstruktiv lungsjukdom.

Behandling av kol

Lennart Nathell berättar vilka de viktigaste komponenterna i behandling av KOL är.

Diagnostisera KOL

Det är viktigt att ställa diagnosen tidigt och det kan göras med hjälp av en enkel undersökning. Lennart berättar också att det finns ett stort okänt antal människor som har KOL utan att veta om det.

Symptom vid kol

Lennart Nathell pratar om symptomen vid KOL och att det år 2020 beräknas vara världens tredje vanligaste dödsorsak.

KOL

KOL innebär bestående problem med luftvägarna. Orsaken är en skadlig exponering av luftvägarna. Hur många som har kol är inte känt.

Rökning

Trots larmrapporter fortsätter bruket av tobak att öka och det är utan tvekan den mest påverkbara ohälsofaktorn som finns.

Behandling av astma

Här förklarar Lennart Nathell att behandling av astma är ganska enkel men att det är viktigt att poängtera att behandlingen är livslång och tas regelbundet.

Diagnostisera astma

Lennart Nathell berättar om vad som är typiskt för astma och att det är den vanligaste arbetsrelaterade lungsjukdomen i västvärlden.

Astma

Lennart Nathell berättar om vad som är typiskt för astma och att det är den vanligaste arbetsrelaterade lungsjukdomen i västvärlden.

Obstruktiv luftvägssjukdom

Lennart Nathell pratar om obstruktiv luftvägssjukdom och dess två huvudgrupper, som båda ökar i förekomst.

Text: Adam Fredholm, 15 september 2015

Senaste artiklar

Dialogen som bygger en bra arbetsmiljö

Kan en bra dialog bidra till bättre arbetsmiljö? Det är skyddsombudet och enhetschefen på Ölycke korttidsboende i Eslövs kommun övertygade om. – Vår arbetsmiljö sitter mycket i våra mänskliga relationer,…

Vad är samverkan?

Samverkan innebär att arbetsgivare och arbetstagare arbetar tillsammans för att få en god arbetsmiljö och väl fungerande verksamhet. Det är också ett sätt att skapa delaktighet och inflytande för medarbetare…

Så stöttar de utlånad covid-personal

På Skaraborgs sjukhus håller chefer ett samtal med medarbetare som varit utlånade under pandemin. Till stöd har de en samtalsmall. Med hjälp av den kan de ge sina medarbetare ett…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Prehabguiden

  Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?