Öka inflytandet i äldre omsorgen – då minskar risken för ryggont, enligt en dansk studie

Lågt inflytande ökar risk för ryggont i äldreomsorgen

Kvinnor i äldreomsorgen som har ett lågt eller måttligt inflytande i sitt arbete har en klart högre risk för att få långvariga smärtor i ländryggen, enligt en dansk forskningsstudie.

Kan ryggsmärtor för kvinnor i äldreomsorgen hänga samman med den psykosociala arbetsmiljön? Det ville forskarna vid det nationella forksningscentret för arbetsmiljö i Danmark ta reda på.

Forskarna tog hänsyn till bland annat hur fysisk belastning i arbetet och depressiva symptom för de drygt 1500 anställda, som deltog i undersökningen, och om de hade symptom på depression när undersökningen startade.

En första enkät följde forskarna upp med ytterligare en mellan 18 och 22 månader senare. De anställda fick då svara på om de under det senaste året hade haft besvär i ländryggen mellan en dag och en månad, eller under mer än en månad.

När forskarna analyserade svaren fanns det att inget tydligt samband med flesta psykosociala faktorerna med i vilken grad de anställda fick ryggsmärtor – med undantag för anställda som från början haft depressiva symptom.

Det var annorlunda för anställda utan depressiva symptom – när det gäller en psykosocial faktor. De som svarade att de hade lågt eller måttligt inflytande löpte en ökad risk för att få ländryggssmärtor i mer än en månad.

Detta resultat stod fast även när forskarna tog hänsyn till deras ålder, allmänna hälsotillstånd, hur länge de arbetat, vilken arbetsgrupp de arbetade i och arbetsbörda.

Enkätsvaren hämtade forskarna från en större undersökning om undersköterskor och vårdbiträden och deras arbete inom äldreomsorgen.

Studien om ländryggssmärta och psykosociala arbetsmiljöfaktorer är i sin tur ett delprojekt i projektet “Positiva tillstånd i arbetslivet” som danska Arbetsmiljöfonden finansierar.

Forskningsresultaten finns kort beskrivna på nätplatsen arbejdsmiljoforskning.dk som är knuten till det danska nationella forskningscentret för arbetsmiljö NFA, och som sprider lättillgänglig information om resultat av forskning och utvecklingsprojekt inom arbetsmiljöområdet.

Text: Mats Utbult, 16 april 2014

Senaste artiklar

A, B och C minskar stressen i förskolan

A, B och C-tid – så delar de in sina arbetsdagar på Sjöhästens förskola i Malmö. Det är en modell som har minskat stressen och skapat tydlighet för både barn…

Hybridkontor med flera vinster i Borlänge

”Om det fungerar så finns det stora vinster att hämta för miljön, ekonomin, arbetsmiljön och verksamheten”. Så motiverar Borlänge kommun beslutet att låta anställda fortsätta jobba hemifrån på femtio procent.…

Så ska de få bättre arbetsmiljö i förskolorna

Nu satsar hela Förskoleförvaltningen i Göteborg på att införa friskfaktorer i sitt arbetsmiljöarbete. På sikt ska det märkas på alla kommunala förskolor. Målet är att öka frisknärvaron hos medarbetare och…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Prehabguiden

  Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?