Öka inflytandet i äldre omsorgen – då minskar risken för ryggont, enligt en dansk studie

Lågt inflytande ökar risk för ryggont i äldreomsorgen

Kvinnor i äldreomsorgen som har ett lågt eller måttligt inflytande i sitt arbete har en klart högre risk för att få långvariga smärtor i ländryggen, enligt en dansk forskningsstudie.

Kan ryggsmärtor för kvinnor i äldreomsorgen hänga samman med den psykosociala arbetsmiljön? Det ville forskarna vid det nationella forksningscentret för arbetsmiljö i Danmark ta reda på.

Forskarna tog hänsyn till bland annat hur fysisk belastning i arbetet och depressiva symptom för de drygt 1500 anställda, som deltog i undersökningen, och om de hade symptom på depression när undersökningen startade.

En första enkät följde forskarna upp med ytterligare en mellan 18 och 22 månader senare. De anställda fick då svara på om de under det senaste året hade haft besvär i ländryggen mellan en dag och en månad, eller under mer än en månad.

När forskarna analyserade svaren fanns det att inget tydligt samband med flesta psykosociala faktorerna med i vilken grad de anställda fick ryggsmärtor – med undantag för anställda som från början haft depressiva symptom.

Det var annorlunda för anställda utan depressiva symptom – när det gäller en psykosocial faktor. De som svarade att de hade lågt eller måttligt inflytande löpte en ökad risk för att få ländryggssmärtor i mer än en månad.

Detta resultat stod fast även när forskarna tog hänsyn till deras ålder, allmänna hälsotillstånd, hur länge de arbetat, vilken arbetsgrupp de arbetade i och arbetsbörda.

Enkätsvaren hämtade forskarna från en större undersökning om undersköterskor och vårdbiträden och deras arbete inom äldreomsorgen.

Studien om ländryggssmärta och psykosociala arbetsmiljöfaktorer är i sin tur ett delprojekt i projektet ”Positiva tillstånd i arbetslivet” som danska Arbetsmiljöfonden finansierar.

Forskningsresultaten finns kort beskrivna på nätplatsen arbejdsmiljoforskning.dk som är knuten till det danska nationella forskningscentret för arbetsmiljö NFA, och som sprider lättillgänglig information om resultat av forskning och utvecklingsprojekt inom arbetsmiljöområdet.

Text: Mats Utbult, 16 april 2014

Senaste artiklar

”Nu tackar jag inte nej till att träffa vänner”

Stress och återhämtning – som nyexaminerad sjuksköterska kan det vara viktigt att hålla koll på den balansen. På Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg får de gå en särskild utbildning för det.…

Bildspel och talarstöd på arbetsplatsträffarna

I Nässjö stöttar HR arbetsplatsträffarna med “apt-kit”. Varannan månad får cheferna ett bildspel med talarstöd om ett ämne som ligger i tiden. Resultatet har blivit ett större engagemang för arbetsmiljöfrågor.…

Så håller sig bussförarna friska i Luleå

Ett av de få spår som coronan har satt i Luleås lokaltrafik är att man gick över till vårtidtabell tidigare än vanligt. Annars rullar bussarna på som de ska och…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

  • Chefoskopet

    Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

  • Digi-ronden

    För bättre digital arbetsmiljö

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?

Handbok för återhämtning

Pressad vårdpersonal behöver återhämtning för att orka. Även små förändringar i rätt riktning är viktiga. Nu har forskare skrivit en...