Magnus Svartengren, professor i arbets- och miljömedicin, vill undersöka om man kan använda KOF-metoden för att utvärdera och se mönster i problem på en arbetsplats.

Viktig balans mellan krav och funktionsförmåga

Ett bra underlag i arbetsmiljöarbete är att kartlägga balansen mellan krav och funktionsförmåga, menar Magnus Svartengren, som forskar om metoder för detta.

Är krav och funktion i balans blir arbetet väl utfört och den anställde mår bra. Är de båda faktorerna i obalans kan det ibland vara svårt att identifiera vad som är problemet. Då man söka svaret på vad som är fel med hjälp av ett särskilt frågeformulär.

KOF-metoden används mer regelbundet på ett par företagshälsor i Sverige, bland annat på Scania i Södertälje.

– Där har en del chefer insett att metoden kan vara en källa till information om vad som fungerar och inte fungerar på arbetsplatsen, och inte bara ett stöd för att hjälpa enskilda anställda, säger Magnus Svartengren, professor i arbets- och miljömedicin i Uppsala.

Ett sätt för företagshälsovården att få igång goda spiraler

Ett stöd för det systematiska arbetsmiljöarbetet

Det är det här Magnus Svartengren vill pröva i större skala. Han vill undersöka om man kan använda KOF-metoden för att utvärdera och se mönster i problem på en arbetsplats. Beror problemen bara på en tillfällig svacka hos den anställde, eller på ett enstaka problem med balansen mellan krav och funktion? Eller är kraven på arbetsplatsen ofta för höga i förhållande till vad de anställda förmår?

– Då har man skaffat sig ett stöd för det systematiska arbetsmiljöarbetet, för att förbättra villkoren på arbetsplatsen. Det är dit vi hoppas kunna ta den här metoden, säger han.

För att utveckla KOF metoden vill Magnus Svartengren och hans forskarkollegor lägga in ett moment av utvärdering. Efter ett möte med den anställde, chefen och företagshälsovården, fattar gruppen ett gemensamt beslut om vad som behöver göras. Efter en tid utvärderar man förändringen. Vad fungerade, och vad gjorde det inte?

– Det här kan bli ett sätt för företagshälsovården att få igång goda spiraler, att hela tiden förbättra sitt arbete. Då får företagshälsovården också något att visa upp för sina kunder, säger Magnus Svartengren.

Han och hans forskarkollegor på arbets- och miljömedicin i Uppsala kommer under våren 2014 att påbörja ett projekt för att testa den här varianten av KOF-metoden. De har bjudit in företagshälsorna i Sverige att delta. I februari samlas fem företagshälsor för första gången på AMM i Uppsala för en introduktion. Projektet kommer att pågå under två år.

Forskningsprojektet är en del i strävan att utveckla företagshälsornas verksamhet. Företagshälsorna i Sverige har ofta en onödigt svag ställning i förhållande till sina uppdragsgivare, menar han. De skulle kunna bli bättre på att utvärdera och förbättra de metoder de använder, och visa resultaten för uppdragsgivarna.

– Deras tjänster ska ju fungera på en marknad, säger han. Då måste man kunna visa resultat, och deras metoder måste vara hyggligt billiga och enkla.

Text: Åsa Hammar, 26 mars 2014

Senaste artiklar

Så vässade Hässleholm sin samverkan

I Hässleholms kommun har arbetsgivare och fack utvecklat sin samverkan. Konkreta mallar för möten och stödmaterial för arbetsplatsträffar är några resultat av arbetet. Arbetsmiljön är mera i fokus nu, anser…

4 Ess sänkte sjukskrivningstalen i Småland

Samverkansmöten tidigt i sjukskrivningsprocessen och arbetsmiljöutbildningar för chefer. Det är två viktiga delar i metoden 4 Ess, som har lett till drastiskt sänkta sjukskrivningstal i tre småländska kommuner. 4 Ess…

Digitaliseringscoacher löser vardagsproblem

Appar till tvättstugelås, matbeställningar online och digitala levnadsberättelser på äldreboenden. Det är några projekt som har lanserats och testats, sedan Kungsbacka utsåg nio medarbetare till digitaliseringscoacher. I Kungsbacka kommun har…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

  • Chefoskopet

    Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

  • Digi-ronden

    För bättre digital arbetsmiljö

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?

Kunskapsöversikter

Konsten att hitta rätt kunskap

Det sker mycket forskning inom arbetsmiljöområdet, och mycket av slutsatserna samlas i kunskapsöversikter. Men det gäller att vara på tårna...