– Tanken med guiden vi planerar att ta fram är att både personal i förskolan och de större leksakstillverkarna ska kunna använda den, säger Fredrik Sjödin, forskare på Umeå universitet.

– Tanken med guiden vi planerar att ta fram är att både personal i förskolan och de större leksakstillverkarna ska kunna använda den, säger Fredrik Sjödin, forskare på Umeå universitet.

Foto: Adam Fredholm

Guide för leksaker ska göra leken mindre högljudd

Träklossar, bilar och lego är de leksaker som låter mest enligt 100 anställda på förskolor i Umeå. Fredrik Sjödin och hans forskargrupp har studerat ljudnivåerna och ska ta fram en guide som kan hjälpa personalen att köpa in leksaker som är bra för ljudmiljön.

Huvudspåret i forskningsprojektet har varit att ta reda på hur leksakerna påverkar ljudmiljön i förskolan. Forskarna ville också se om tystare leksaker kunde få de anställda att känna sig mindre stressade.

– När personalen berättade vilka leksaker de ville byta ut eller förbättra visade det sig att det inte alltid är leksakens konstruktion som är problemet, säger Fredrik Sjödin, doktor i yrkes- och miljömedicin och forskare vid Institutionen för psykologi på Umeå universitet.

– Barn är uppfinningsrika och kan få ett bowling-set i skumgummi att leda till en högljudd lek. Så man måste också tänka på vad en leksak leder till för typ av beteende hos barnen.

Utifrån förskollärarnas berättelser började Fredrik Sjödin och hans kollegor mäta de ljudnivåer som uppstår när barn leker med leksakerna. På så sätt fick man fram siffror på hur mycket olika leksaker kan låta. Stora kuddar i galon kan till exempel verka ganska oskyldiga som ljudkällor. Men slänger man en sådan kudde på golvet blir det en rejäl smäll om den landar plant.

man måste tänka på vad en leksak leder till för typ av beteende hos barnen

– Nu ska vi ta fram en guide med en checklista som personalen kan använda när de ska köpa in nya leksaker. Det ska vara enkelt att checka om en leksak uppfyller kraven för att vara en god produkt ur ljudhänseende. Det är en ganska liten detalj, men den kan ha stor betydelse för ljudmiljön i förskolan, säger Fredrik Sjödin.

Nya leksaker och ny utvärdering av ljudmiljön

För att få en tydligare bild av arbetsmiljön i förskolan satte forskarna ihop ett särskilt frågeformulär. Förskolepersonalen fick svara på frågor om hur olika leksaker är tänkta att användas, hur barnen faktiskt använder dem och om vissa leksaker låter mycket eller ofta leder till högljudda lekar. Svaren sammanställdes till en lista med 120 leksaksprodukter som personalen ville byta ut eller förbättra.

– Det man uppfattade som mest störande rent materialmässigt var leksaker gjorda av trä, som klossar och byggdelar till torn och borgar. Olika typer av bilar nämndes också ofta. Och plastleksaker som lego och duplo, säger Fredrik Sjödin.

– Vi lyckades ganska bra med att hitta alternativ till de 120 produkterna. Så vi ersatte de gamla leksakerna på förskolorna med nya och sedan fick personalen göra ännu en utvärdering av sin ljudmiljö.

De alternativa leksakerna var gjorda av material som lät mindre eller förändrade leken så att den blev tystare. Personalen upplevde en tydlig förbättring av ljudmiljön. Nu återstod egentligen bara en av de stora orsakerna till de tidigare så höga ljudnivåerna – själva förvaringen av leksakerna.

– Om vi tittar på vad som orsakar störande ljud så är fram- och borttagningen av leksaker ett stort problem. När barnen rör runt i en låda med legobitar eller tömmer lådan på golvet kan ljudnivån stiga till över 100 decibel. Så vi har försökt hitta alternativ till de förvaringssätt man använder idag, till exempel lådor med dämpande material, säger Fredrik Sjödin.

Vad hoppas ni på av projektet?

– Nu hoppas vi att de tillverkare och importörer som vi samarbetar med ska ta till sig det som personalen på förskolorna upplever som brister i deras produkter. Det handlar om att utveckla leksaker och förvaring på ett sätt som minskar onödiga ljud.

– Tanken med guiden vi planerar är att både personal i förskolan och de större leksakstillverkarna ska kunna använda den. Tillverkarna ska lätt kunna se om de produkter de erbjuder förskolan är bra eller dåliga för ljudmiljön. Arbetet med att ta fram guiden kommer att börja 2016.

Hur kan chefer och skyddsombud ha användning av era resultat?

– När vi redovisar de ljudnivåer som uppstår från leksaker och förvaring så kommer det att finnas anledning att se över vilka produkter man har på sin förskola. Man bör kanske göra en inventering för att se om man ska byta förvaringssätt eller helt enkelt ta bort de produkter som låter mest, säger Fredrik Sjödin.

– I det långa loppet handlar det mycket om att man i förskolan börjar tänka på att köpa in bra produkter. Man behöver inte byta ut alla leksaker på en gång. Ser man bara till att tänka på vad man köper in så har man snart fasat ut de sämre produkterna och ersatt dem med bra produkter.

Fakta: Förskolans arbetsmiljö

Läs mer om forskning på ljudmiljö i förskolan på webbplatsen Arbete och hälsa.

Läs också: om seminariet Buller i arbetsmiljön

i Suntarbetslivs artikel “Från bullerforskning till ljudmiljöverktyg”.

Text: Adam Fredholm, 06 oktober 2015

Relaterade verktyg

Senaste artiklar

Tryggare på jobbet med kollegial handledning

Kollegor som möts och reflekterar tillsammans, med stöd av en utbildad handledare. Det är Helsingborgs stads modell för att stötta personal i människonära yrken. Syftet är att främja det friska…

Så får ni bättre arbetsmiljö – 4 tips

Skyddsombudet och chefen har ett gemensamt uppdrag för att skapa en bra arbetsmiljö. Det handlar om allt som påverkar hur vi har det på jobbet, från lokaler till IT-stöd och…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Prehabguiden

  Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?