Många simhallar har problem med mögel. Nu ska forskare från KTH mäta luftfuktigheten i flera simhallar för att ta reda på mer om var problemen uppstår, och hur man kan förebygga dem.

Foto: Jeppe Gustafsson/TT Nyhetsbild

Forskning för bra inomhusmiljö i simhallar

Många kommuner har problem med sina simhallar. Nu pågår ett forskningsprojekt på KTH om hur man kan ställa bra diagnoser och förbättra miljön.

Mätningar av fuktighetshalten i luften, av temperaturen och undersökningar av simhallarnas konstruktioner – det är några av de saker man kommer att undersöka, berättar professor Folke Björk, som leder projektet.

Vilka är typiska problem med miljön i simhallar?

 De stora problemen i simhallar är nog främst problem med svartmögel. Det beror på den fuktiga miljön i kombination med fel i konstruktionerna och felaktiga materialval. Andra saker som diskuteras är hur vattnet ska renas och vad det har för betydelse för både brukare, personal och konstruktionens livslängd.

Varför forskar ni om det här?

 Många hallar har omfattande problem med fuktskador. Det finns också byggnader med felaktiga konstruktioner och även om de felen i sig inte är så stora blir kostnaderna för att bygga om eller driva dem stora. Kostnaderna för uppvärmning och ventilation är också stora.

Vad hoppas ni komma fram till? 

 Vi hoppas bli bra på att kunna säga om en byggnad är i gott skick. Sedan vill vi kunna ge bättre förslag på lösningar för de byggnader som har problem. Då vågar fastighetsägare och kommuner bygga den här typen av anläggningar i framtiden och de känner att de inte tar en så stor risk när de gör det.

Hur går ni tillväga?

– Vi kommer att göra mätningar av fukt och temperatur i olika hallar för att lära oss mer om var i byggnaderna problemen uppstår. Vi arbetar både med mätningar under en säsong och med kortvariga mätningar. Vi behöver också bli bättre på att veta hur luften rör sig i en hall eftersom det bildas olika luftlager. Längst upp under taket kanske det inte cirkulerar någon luft trots att ventilationen är igång.

– För att bygga mer kunskap kring de här områdena samarbetar vi med andra som har kunskap inom till exempel ventilation, värmelagring och vattenrening. En av projektdeltagarna har till exempel en demoanläggning för en ny typ av vattenrening i en simhall i Stockholm.

Hur kan chefer och skyddsombud ha nytta av er forskning?

 Om det går att lita på att byggnaden som de jobbar i, och att tekniken som man är beroende av fungerar som den ska, behöver inte chefer och skyddsombud ha bekymmer för det. Då kan de istället fokusera och lägga energi på personal, organisationen och gäster.

Vilka deltar i projektet?

 Forskare från institutionen för byggnadsteknik på KTH och utöver dem har vi olika aktörer från näringslivet, bland annat specialister inom vattenrening, ventilation, mätteknik och energilager. Dessutom deltar ett byggföretag och Stockholms idrottsförvaltning.

Inlägg taggat med:

Hälsofrämjande arbete
Allergi
Luft
Text: Teres Hallman, 03 november 2014

Senaste artiklar

Dialogen som bygger en bra arbetsmiljö

Kan en bra dialog bidra till bättre arbetsmiljö? Det är skyddsombudet och enhetschefen på Ölycke korttidsboende i Eslövs kommun övertygade om. – Vår arbetsmiljö sitter mycket i våra mänskliga relationer,…

Vad är samverkan?

Samverkan innebär att arbetsgivare och arbetstagare arbetar tillsammans för att få en god arbetsmiljö och väl fungerande verksamhet. Det är också ett sätt att skapa delaktighet och inflytande för medarbetare…

Så stöttar de utlånad covid-personal

På Skaraborgs sjukhus håller chefer ett samtal med medarbetare som varit utlånade under pandemin. Till stöd har de en samtalsmall. Med hjälp av den kan de ge sina medarbetare ett…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Prehabguiden

  Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?