Studie ska visa när sjuknärvaro är bra

22 augusti 2017 Lästid: 4 min
lärare vid skrivbord fotad med ryggen mot kameran
Att gå till jobbet fast man är sjuk kan leda till utbrändhet på lång sikt. Ofta gör man också ett sämre jobb. Nu ska forskare undersöka om det ändå finns tillfällen när sjuknärvaro är bra.

Foto: Maskot/TT

Det kan vara bra att gå till jobbet fast du känner dig krasslig eller har ont – men det kan också leda till att du blir sjuk senare. Vi vet för lite om när sjuknärvaro är skadlig eller gynnar hälsan. Ett nytt forskningsprojekt tar reda på mer och hoppas även ta fram rekommendationer.

Mer än varannan svensk har det senaste året, vid minst två tillfällen, arbetat fast de anser att de borde varit sjukskrivna. Det visar den senaste Arbetsmiljöundersökningen (2015).

Kvinnor är oftast sjuknärvarande för att de inte vill belasta kollegorna, män för att de tror att ingen annan kan göra deras jobb. En annan vanlig orsak är att man helt enkelt inte tycker att man har råd att vara sjukskriven, till exempel på grund av karensdagen i sjukförsäkringen.

Sjuknärvaro kostar pengar och hälsa

Forskarna bakom den nya studien har tidigare visat att om man upprepade gånger går till jobbet fast man känner att man borde vara hemma så ökar risken för att drabbas av ohälsa och bli sjukskriven senare. Långsiktigt är det inte alltid en bra lösning på ett problem som känns akut.

– Sjuknärvaro kostar dessutom mycket för arbetsgivarna och påverkar prestationen på jobbet, säger Gunnar Bergström, docent på Karolinska Institutet och ansvarig forskare bakom studien.

Exakt hur mycket sjuknärvaro kostar – och vid vilka sjukdomstillstånd – vet vi inte. Det ska projektet undersöka särskilt noga. Här ingår också att ta reda på hur sjuknärvaro påverkar produktiviteten. – De flesta som går till jobbet fast de inte mår bra vet att det påverkar en, säger Gunnar Bergström.

Kunskap kan ge bättre arbetsmiljö

Kunskap om kostnader för sjuknärvaro kan få positiva effekter för arbetsmiljön.

porträtt av Gunnar Bergström– Känner man till att sjuknärvaron också är förknippad med kostnader så kan det sporra till åtgärder på arbetsplatsen för att förbättra hälsan, säger Gunnar Bergström.

Det kan till exempel handla om att se till att de anställda får mer inflytande över hur de utför sitt arbete och att det blir en vettigare balans mellan krav och resurser.

– Idag är många sjukskrivna för psykisk ohälsa. Jag kan tänka mig att för en del av dem är det bättre att anpassa arbetet så att det blir möjligt för dem att gå tillbaka till jobbet tidigare än vad som är fallet nu, säger Gunnar Bergström.

Den typen av sjuknärvaro kan leda till bättre hälsa på sikt.

– Man har också länge vetat att vid exempelvis vanlig ryggvärk, utan någon speciell medicinsk diagnos, så är det i normalfallet bättre att vara aktiv och gå till jobbet fast man har ont. Sjukskrivning är nödvändigt ibland, men inte alltid den bästa lösningen.

Rekommendationer för sjuknärvaro

Tidigare undersökningar har visat att långtidssjukskrivning, precis som upprepad sjuknärvaro, ökar risken för framtida sjukskrivningar. Forskargruppen hoppas att kunskaperna från projektet ska räcka till att ge rekommendationer för när sjukfrånvaro gynnar hälsan och när det är bäst att gå tillbaka till jobbet efter en sjukskrivning.

Forskarna tittar på olika anledningar till att man är sjuknärvarande: på grund av ryggont, förkylning, depression och så vidare. De kommer även att undersöka om det finns något på jobbet som gör att man är sjuknärvarande och se om sjuknärvaron ser olika ut i olika arbetsmiljöer.

Forskarna går igenom ett väldigt stort material från tidigare undersökningar med sammanlagt 250 000 personer som följts i upp till tio år. Det omfattande materialet analyseras med statistiska metoder.

– Det gör det möjligt att titta på olika saker. Till exempel om det finns gemensamma faktorer i arbetsmiljön bakom både sjuknärvaro och sjukfrånvaro, säger Gunnar Bergström.

Verktyg och stöd

Om forskningsprojektet

Projekt
Sjuknärvaro, hälsa och produktivitet. Praktiska, metodologiska och teoretiska utmaningar.

Forskare
Gunnar Bergström, Christina Björklund, Klas Gustafsson, Jan Hagberg och Staffan Marklund från Karolinska Institutet. Gunnar Aronsson och Constanze Leineweber, Stockholms universitet

Organisation
Institutet för miljömedicin, IMM, på Karolinska Institutet.

Tidsperiod
2017 till 2019.

Så hanterar du sjuknärvarande medarbetare

  • Försök underlätta för medarbetare som går till jobbet fast de känner att de inte fungerar till hundra procent, till exempel genom att anpassa arbetstempot. Sjukskrivning är inte alltid en väg till bättre hälsa.
  • Håll koll på sjuknärvaron genom medarbetarundersökningar med mera. Att göra för mycket för att snabbt minska sjukfrånvaron kan leda till mer sjuknärvaro, som kan höja sjuktalen på sikt.
  • Se över förebyggande åtgärder mot ohälsa och ta hjälp av företagshälsovården i det arbetet.

Källa: Gunnar Bergström, docent, Karolinska Institutet

Text: Michael Nyhaga