Hon vill sänka tröskeln för Jeppe att söka och få hjälp

22 november 2016 Lästid: 7 min
En kvinna sitter framför en dator och tittar in i kameran.
Det är inte säkert att man måste sitta mitt emot en levande människa för att få hjälp, menar Anne H Berman. Om man fokuserar på Jeppes beteende och tankar kan man jobba med just det innehållet via internet.

Foto: Bo Silfverberg

De flesta som dricker för mycket söker inte behandling, bland annat för att inte uppfattas som en klassisk missbrukare. Det kan vara mindre utlämnande att söka hjälp framför datorn. Anne H Berman utvecklar metoder för att lösa ett lika svårt som vanligt arbetsplatsproblem.

Tänk dig att som chef sitta i samtal med en medarbetare som uppenbart dricker för mycket. Både för sin egen skull och för att jobbet ska fungera måste hen välja mellan att få bukt med sitt missbruk och att sluta på jobbet.

Du vill vara rädd om en bra samtalston. Du värjer dig för orden missbruk och behandlingshem, men det är vad du måste tala om. Medarbetaren känner sig utsatt och som ett försvar talar hen om orättvisa anklagelser.

Tänk om det funnes en smidig metod för behandling utan att medarbetaren måste känna sig så utsatt, lämna arbetsplatsen för sin behandling och få en massa frågor från arbetskamrater. Tänk om hen kunde få hjälp med sitt – och ditt – problem framför datorn, på jobbet eller hemma!

Ett sätt att sänka tröskeln till behandling

Anne H Berman, docent i klinisk psykologi vid Karolinska Institutet, forskar kring webbaserade metoder för att få hjälp med det bruk som blivit ett problem.
Hon förklarar att man nu alltmer talar om problematiskt bruk i stället för missbruk, för att det senare uppfattas som stigmatiserande. Ordet lägger sig som ett hinder i vägen för den som behöver söka hjälp.

Behandling genom datorn ser hon som ett sätt att sänka tröskeln till behandling. Det skulle passa väl på en arbetsplats. Medarbetaren kan genomgå behandling framför datorn, på läsplattan eller i mobilen. Det kan ske på egen tid eller på arbetstid utan att störa arbetet – man behöver inte vara borta tre-fyra timmar, resor och samtal inräknade.

I sin forskning prövar Anne H Berman och hennes medarbetare olika modeller. Den modell som har visat sig mest framgångsrik när det gäller att minska ett problematiskt bruk och att uppnå ökat välbefinnande är en behandling på 10 veckor med guidning, med en vägledare, via ett meddelandesystem (liknar e-post, men är säkrare). Metoden är inriktad på att man ska förebygga återfall. Behandlingen täcker in många in situationer som en person med problematiskt bruk ofta träffar på och som kan utlösa återfall.

Erfarenheter visar att det faktiskt går att skapa en bra relation utan att träffas.

Dator eller människa?

Men om nu Jeppe inser att supandet är ett problem skulle han väl behöva att någon frågade varför, en mänsklig person med kvalifikationer för sin uppgift. Är det troligt att han självmant i stället skulle sätta sig framför en dator?

– Det är inte säkert att man måste sitta mitt emot en levande människa, säger Anne H Berman. Om man fokuserar på Jeppes beteende och tankar kan man jobba med just det innehållet via internet. Man kan paketera den verksamma delen i behandlingen i texter som Jeppe kan ta till sig. Sen behöver han en förtrolig kontakt med den guide som ingår i behandlingen.

– Erfarenheter visar att det faktiskt går att skapa en bra relation utan att träffas fysiskt. Man kan meddela stöd på ett mycket varmt och inkännande sätt via meddelanden. Vid behov kan man också vidga kontakten genom att exempelvis umgås via Skype eller tala i telefon.

Mindre utlämnande

Den som med sitt problematiska bruk sitter framför datorn kan bland annat kartlägga för- och nackdelar med att dricka och sätta mål: Vill jag sluta helt eller minska? Om jag ska få dricka vissa dagar, hur mycket? Man kan även skapa kontrollstrategier: Hur ska jag belöna mig om jag följer mitt planerade beteende? Vad ska jag göra om jag inte följer planen?

– Vi människor har en benägenhet att tycka synd om oss själva: ”Ojoj, jag misslyckades, ingen vill vara med mig, jag kommer aldrig kunna jobba igen, min fru kommer att lämna mig, det är lika bra att fortsätta dricka…” Men genom programmet får du hjälp att lära känna ditt problem och därmed lättare att kontrollera det, konstaterar, Anne H Berman. Vid behov kan du ta kontakt med din guide.

Det är inte alltid som medarbetaren själv är motiverad att ändra sitt beteende. Det är ett av chefens svåraste samtal, när man måste påtala ett problematiskt bruk för en medarbetare. Anne H Berman påpekar att ALNA erbjuder mycket stöd till chefen just beträffande hur man kan tala med arbetstagaren så att kommunikationen blir så smidig och motiverande för arbetstagaren som möjligt.

– Det är inte negativt att motivation kommer utifrån, men det kan ta mer tid innan personen känner: ”Jo, det är nog något här som jag behöver göra.” Det skulle ta för lång tid för arbetsgivaren att alltid invänta inre motivation. Om personen vill välja att fortsätta supa kan konsekvensen bli att hen får lämna arbetsplatsen.

Inte lika bra för alla

Det finns redan goda erfarenheter av behandling via webben inom internetpsykiatrin i Stockholm. Där behandlas bland annat olika former av depression, ångest och vissa magproblem. med goda resultat som står sig väl jämfört med vanlig behandling.

Anne H Berman understryker att det inte finns någon motsättning mellan internetbaserad och traditionell behandling. Båda ger åtminstone för psykiska problem lika bra resultat – behandlingar för alkoholbruk har man ännu inte jämfört på det viset. Men internetbehandling fungerar inte lika bra för alla. Den är ganska textintensiv och personer med högre utbildning har lättare ta till sig internetbaserad behandling än andra. För närvarande testas, bland annat i Skottland, behandlingar via SMS. Det har med sina kortare meddelanden och snabbare återkoppling hjälpt många personer med kortare utbildning.

– Jag tycker att det är viktigt att det finns en meny, säger Anne H Berman. Det finns inte bara en enda behandlingsform som passar alla, det bör finnas åtminstone ett par, tre alternativ. Det som vi arbetar med är ett sätt att erbjuda ett vetenskapligt prövat och lättillgängligt behandlingsalternativ som kan bidra till att människor söker hjälp tidigare än idag. Chefen ska kunna säga: ”Det här kanske skulle passa dig, men om du inte känner förtroende för metoden gör vi på ett annat sätt”.

Anne H Berman tror att det kan ta mellan två och fem år innan färdiga metoder för att behandla problematiskt bruk via internet är både kvalitetssäkrade och tillgängliga.Hon arbetar i flera projekt, bland annat ett finansierat genom AFA Försäkring. Planen i det projektet var att få tag på deltagare i studien vid arbetsplatser, personer som redan var på väg att få hjälp med sitt problematiska bruk. Det gick inte att få tag på intresserade, men projektet fortsatte ändå med hjälp av personer ur allmänheten som anmält sitt intresse.

Forskarna har i projektet arbetat med att utveckla en behandlingsmodell där de bland arbetat vidare med flera delar av en behandling från Nederländerna, och anpassat dessa till svenska förhållanden.

Anne H Berman har skrivit artikeln Digitala interventioner för den som dricker eller drogar för mycket i Psykisk hälsa nr 2, 2015, som har tema Distansstöd, Att stödja medmänniskor via telefon och webb.

Text: Bo Silfverberg