För dig som är ny i arbetsmiljöarbetet

Är du ny som chef eller skyddsombud? Här finns tips och förslag på hur ni enkelt kan komma igång med arbetsmiljöarbetet på er arbetsplats!

Punkt ett i listaBekanta dig med våra verktyg

Här nedanför hittar du förslag på verktyg som passar bra att börja med. Titta tillsammans; chef och skyddsombud.

Punkt två i lista Välj ut det som passar hos er

Behöver ni en större kartläggning eller behöver ni bara några extra checklistor? Hitta ett verktyg på er nivå och planera för att prova det.

Punkt tre i listaProva och utvärdera

Många av våra verktyg passar för arbetsplatsträffen – andra i till exempel samverkansgruppen. Hitta ert sammanhang, testa och följ upp. Nu är ni igång!

Skyddsronder och checklistor

Här finns checklistor och mallar för bland annat skyddsronder. Det är ett bra ställe att börja på för att bekanta sig med systematiskt arbetsmiljöarbete.

SAM-verkstan - chefen och skyddsombudets gemensamma verktyg

Här finns stöd för att kartlägga och stärka ert samarbete, för att få mer struktur i arbetet och för att göra det levande i vardagen.

Stressdialogen - förebygg osund stress

Stressdialogen ger stöd i att börja prata om vad som orsakar stress och hur ni kan förebygga ohälsa i arbetsgruppen. Passar perfekt till arbetsplatsträffen!