För dig som är ny i arbetsmiljöarbetet

Är du ny som chef eller skyddsombud? Här finns tips och förslag på hur ni enkelt kan komma igång med arbetsmiljöarbetet tillsammans.

Punkt ett i listaBekanta dig med våra verktyg

Här hittar du verktyg och stöd som t ex checklistor som passar bra att börja med. Gör det gärna tillsammans.

Punkt två i lista Välj ut det som passar hos er

Vilket stöd har ni behov av. Välj det som passar och planera för att prova det.

Punkt tre i listaProva på en arbetsplatsträff och utvärdera

Gör aktiviteten. Följ upp. Nu är ni igång!

Stöd som passar bra att börja med

Här finns stöd för att komma igång och för ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Kika på egen hand och gör en plan tillsammans. När ni jobbar tillsammans – chef och skyddsombud – stärker ni lokal samverkan.

Skyddsronder och checklistor

Checklistor och mallar för skyddsronder mm kan vara ett bra sätt att bekanta sig med vad ett systematiskt arbetsmiljöarbete innebär. Syftet med dem är att de ska underlätta arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen. Här finns samlat stöd för ert systematiska arbetsmiljöarbete.

Vår arbetsmiljö – för arbetsplatsträffen och personalmötet

Det är enkelt att komma igång med arbetsmiljöarbetet i arbetsgruppen! Vår arbetsmiljö är ett kartläggningsverktyg som stödjer arbetsgruppen att ta ställning till vad som fungerar bra hos er och vad ni behöver förbättra. Kartläggningen görs med hjälp av 18 kortpar med arbetsmiljöområden. Resultat: Era prioriterade områden att arbeta vidare med.

Alla kan bidra till lärande på jobbet – få igång dialogen

När vi lär av varandra förbättrar vi verksamheten. Medarbetare och chefer lyssnar på varandra och det skapar hopp och arbetsglädje. Engagemanget för verksamheten ökar och arbetsmiljön blir bättre. Använd dialogstartaren på en arbetsplatsträff eller på ett personalmöte för att få igång dialogen. Sammanfatta och kom överens om hur ni kommer vidare. En enkel och bra början!