Våra risker i kommuner, regioner och kommunala företag

I kommuner, regioner och kommunala företag är vissa risker som mer förekommande än andra. Ett samtal med Eva Vingård, professor i arbets- och miljömedicin, Uppsala universitet.

Du kanske också är intresserad av