Utifrånperspektivet

Utifrånperspektivet bidrar till att möta behoven hos dem som verksamheter vänder sig till. Det handlar också om att sätta gruppens arbete i sitt sammanhang och att se helheten. Filmen ingår i verktyget Bättre Möten.