Utforskande perspektivet

Det utforskande perspektivet bidrar till att utveckla verksamheten, söka svar och gå på djupet. Det bidrar till att ni i gruppen får möjlighet att reflektera och analysera under era möten.