Tydliga kommunikationsvägar

Se filmen om varför tydliga kommunikationsvägar är så viktiga i en organisation. Ingår i Chefoskopet, ett forskningsbaserat verktyg där du får stöd i att utveckla chefers organisatoriska förutsättningar.

Du kanske också är intresserad av