Tio oj för varje aj – därför ska vi tillbudsrapportera

Den här filmen handlar om varför det är viktigt att rapportera tillbud för att förebygga hot och våld. Den tar också upp hur man gör anmälan till Arbetsmiljöverket. Filmen är en del av Suntarbetslivs verktyg Säkerhetsdialogen.