Tidiga signaler på osund stress

I den här filmen får du lära dig känna igen tidiga signaler på osund stress för att kunna förebygga sjukdom. Osund stress kan delas in i fyra olika symtom, här får du koll på dem.