Teamets betydelse för socialsekreterare

Teamet har en stor betydelse för att socialsekreterare ska trivas på jobbet. Forskaren Pia Tham pekar ut flera områden som kan få socialsekreterare att vilja stanna kvar på sitt arbete.

Du kanske också är intresserad av