SAM-hjulet – vad är det?

Den här filmen förklarar på ett enkelt sätt vad SAM-hjulet är och hur det ger stöd i arbetsmiljöarbetet. Tips till chefer, skyddsombud och medarbetare får ni av bara farten. Filmen är en del av Suntarbetslivs verktyg SAM-verkstan.