Jobba i samverkan

För att skapa en bra arbetsmiljö behöver arbetsgivare och arbetstagare arbeta tillsammans, både för att upptäcka risker och hitta sätt att hantera dem. Målet är att skapa en bra arbetsmiljö.