Säkerhetsdialogen

Den här filmen presenterar Suntarbetslivs verktyg Säkerhetsdialogen. Säkerhetsdialogen ger stöd för att förebygga hot och våld på jobbet.