Riskbedöma arbetsmiljön

Filmen handlar om hur chef och skyddsombud kan samarbeta kring riskbedömning.