Prehabguiden – Under sjukskrivning

Prehabguiden ger vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering. Chefer, medarbetare och skyddsombud får stöd i att förebygga sjukskrivning.

Du kanske också är intresserad av