Prehabguiden – Tidiga Signaler

Hur märks tidiga signaler på ohälsa? Åsa Stöllman, psykolog och doktorand, Uppsala, berättar om vad ni kan tänka på. Filmen ingår i Prehabguidens stöd för arbetsgruppen.

Du kanske också är intresserad av