Prehabguiden – Startfilm

Den här filmen ger en kort introduktion till verktyget Prehabguiden, vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering. Chefer, medarbetare och skyddsombud får stöd i att förebygga sjukskrivning.

Du kanske också är intresserad av