Prehabguiden Startfilm – med verktygspresentation

Prehabguiden ger vägledning i arbetsanpassning och arbetslivsinriktad rehabilitering. Verktyget ger stöd för chef, medarbetare och skyddsombud i hela processen - i arbetsanpassning, under sjukfrånvaro och när en medarbetare ska åter i arbete. Använd filmen för att introducera verktyget för dina kollegor!