Prehabguiden – Inför återgång i arbete

Hur gör man när en medarbetare ska tillbaka till sitt arbete efter en sjukskrivning? Här finns en lyckat exempel. Prehabguiden ger vägledning i arbetsanpassning och rehabilitering.