Prehabguiden – Förebyggande arbete

Hur kan man förebygga så att en medarbetare inte behöver sjukskrivas? Ta del av en lyckad arbetsanpassning. Prehabguiden ger vägledning i arbetsanpassning och rehabilitering.

Du kanske också är intresserad av