Prehabguiden – Bemötande vid sjukskrivning

Ibland kan det vara svårt att veta hur man ska bemöta en kollega som är sjukskriven. Lyssna på Åsa Stöllman, psykolog och doktorand vid Arbets- och miljömedicin, Uppsala, om vad man kan tänka på. Filmen ingår i Prehabguidens stöd för arbetsgruppen.