Positiva perspektivet

Med hjälp av en positiv attityd i samtalen och till varandra skapar ni goda spiraler som lyfter hela mötet. Det positiva perspektivet handlar om ett förhållningssätt snarare än själva innehållet i era samtal.

Du kanske också är intresserad av