Kom igång med Stressdialogen

Den här filmen presenterar verktyget Stressdialogen. Med Stressdialogen kan ni börja förebygga osund stress med hjälp av korta gruppaktiviteter som passar för arbetsplatsträffar eller liknande möten.