Hur riskbedömer vi vår vardag?

Den här filmen handlar om vikten av att prata om risker i det vardagliga arbetet. Det ökar medvetenheten och ger er stöd att tillsammans skapa rutiner som förebygger hot och våld. Filmen är en del av Suntarbetslivs verktyg Säkerhetsdialogen och gruppaktiviteten Vilka risker finns i vårt jobb?