Frisk och riskfaktorer

I kommuner, regioner och kommunala företag är vissa risker mer förekommande än andra. Förebygg dem genom att arbeta främjande med så kallade friskfaktorer, som när de är på plats gynnar medarbetarnas hälsa, den gemensamma arbetsmiljön, verksamheten och resultatet. Ett samtal med Eva Vingård, professor i arbets- och miljömedicin, Uppsala universitet.