Förebygg hot och våld med systematiskt arbetsmiljöarbete

Ta hjälp av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) för att förebygga hot och våld i arbetet. Kriminologen Sofia Wikman berättar om hur det går till. Filmen är en del av Suntarbetslivs verktyg Säkerhetsdialogen.