FAS – Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan

Den här filmen ger en introduktion till FAS – Dialogverktyg. Du får höra erfarenheter från personer som använt verktyget på sina arbetsplatser. FAS – Dialogverktyg syftar till att inspirera till dialog för att skapa en gemensam bild av verksamheten, uppdraget och vägen till ett hållbart arbetsliv.