FAS Dialogverktyg – om samverkan

I den här filmen berättar användare av FAS – Dialogverktyg om hur verktyget har varit ett stöd i dialogen kring samverkan och allas roller och ansvar på arbetsplatsen.

Du kanske också är intresserad av