FAS Dialogverktyg – hur vi arbetade med materialet

I den här filmen berättar användare av FAS – Dialogverktyg om hur de har tagit sig an verktygets olika delar för bästa resultat.